Lediga jobb -

Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Lediga jobb

 

 Medarbetare i Älvdalens kommun

Att bo och jobba nära naturen har ett högt värde. Att värna om det som är viktigt för oss kan kombineras med din profession. Det innebär att du kan ta del av friheten, stillheten och naturens rikedomar samtidigt som du förenar nytta med nöje. Ta kontakt med oss för att höra vilka möjligheter som finns för dig att bo och verka i Älvdalens kommun.

Vi söker nu fler medarbetare

Jobba hos oss (klicka på bilden)

Arbetsförmedlinges webbsida och alla lediga jobb i Älvdalens kommun 

Arbeta på Idre Fjäll. Lediga jobb på Idre Fjälls webbsida

Dra åt skogen!

 • Ungdomsprojektledare

  Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 600 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv.  Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant och arbetar aktivt med utbyggnaden av fibernätverket i hela kommunen vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.
  Beskrivning
  Älvdalens kommun har sökt och fått medel från Arvsfonden för ett projekt för älvdalskans bevarande, revitalisering och utveckling.

  I projektet samverkar man med föreningarna Ulum Dalska och Rivervalley Creation. Projektets syfte är att genom och tillsammans med barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen. Målen för projektet är att synliggöra älvdalskan och att arbeta för att alla barn och ungdomar i Älvdalens socken ska ha rätt till att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet.

  Till Arvsfondsprojektet Wilum og bellum söker vi nu en ungdomsprojektledare för en tjänst på 100 %.

  Som ungdomsprojektledare arbetar du nära huvudprojektledaren och ditt fokus är barn och unga och deras språkutveckling inom älvdalskan. Du ingår i referensgruppen för projektet.

  Din placering är i Älvdalen och ditt arbetsområde är Älvdalens socken. Tjänsten är tidsbegränsad.

  Arbetsuppgifter
  Dina ansvarsområden i projektet riktar sig mot barn och ungdomar. Inom projektets ramar kommer du att:

  - Ta fram aktiviteter tillsammans med referensgrupp och ungdomsgrupp 
  - Planera och genomföra aktiviteter
  - Fungera som ledare vid träffar, aktiviteter och på mötesplatser
  - Fungera som inspiratör för andra barn och unga som vill prata älvdalska
  - Hitta nya och annorlunda mötesplatser för barn och unga
  - Arbeta generationsöverskridande för att från äldre personer lära ursprungliga ord för exempelvis aktiviteter, företeelser, föremål, hantverk och metoder
  - Tillsammans med ungdomsgruppen ”uppfinna” ord för nya saker, företeelser och modern teknik
  - Vara delaktig i framtagande av både analogt och digitalt material på älvdalska
  - Lyssna in barn och ungas synpunkter och föra de ungas talan i projektet
  - Arbeta strategiskt med personal och ungdomar på kommunens fritidsgård och andra samlingsplatser
  - Hålla kontakten med föreningar och tillsammans med dem skapa aktiviteter
  - Tillhandahålla blogg/vlogg om projektet och om älvdalskan i samarbete med andra unga

  Kvalifikationer
  Du är älvdalsktalande och vid anställningen är du under 26 år. Vi ser gärna att du är bosatt i Älvdalen och att du har ett väl utbyggt nätverk och goda kontakter över generationsgränser. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.  Du trivs med att ta en ledarroll och du känner dig bekväm med att tala inför andra. Du är lyhörd, flexibel och du har lätt för att samverka/samarbeta med andra. Du har god förmåga att inspirera och entusiasmera barn och unga. 

  Du brinner för att arbeta med barn och unga och för dig är det älvdalska språket en självklarhet.

  Körkort och god IT-vana är ett måste.

  Villkor
  Du talar älvdalska flytande i alla situationer. Vid anställningen är du 26 år eller yngre.
  Mer...

 • Socialsekreterare för barn och unga

  Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 600 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv.  Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant och arbetar aktivt med utbyggnaden av fibernätverket i hela kommunen vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.
  Beskrivning
  Älvdalens kommun söker nu en barn- och ungdomshandläggare till individ- och familjeomsorgen (IFO).

  Älvdalens IFO är en arbetsplats med bra sammanhållning och öppet klimat där vi inser vikten av att ha goda relationer till varandra! Enheten består av ”barn och unga” respektive ”vuxen”. Vi samarbetar inom, och mellan, våra områden och stöttar alltid upp varandra i arbetet.

  Vi vill att vår arbetsplats ska kännas glad och lättsam, både i mötet med klienten men också i samspelet oss mellan - där tar vi alla vårt ansvar och bidrar till en god arbetsmiljö! Dessutom erbjuder vi en trevlig arbetsplats i helt nya fräscha lokaler, kontinuerligt handläggningsstöd, processhandledning och möjligheter till kompetensutveckling. Friskvård är något vi prioriterar, som anställd i kommunen kan du välja mellan ett friskvårdsbidrag/år eller en friskvårdstimme/vecka. Möjlighet att arbeta hemifrån kan finnas vid behov och flextid tillämpas.

  Individ- och familjeomsorgen är organiserad under vård- och omsorgsförvaltningen, vilken ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.

  Arbetsuppgifter
  Arbetsuppgifterna innebär att du ska utreda och följa upp barn och unga samt deras familjers behov av stöd och hjälp, föreslå och genomföra åtgärder enligt SoL och LVU, utifrån gällande lagstiftning efter inkommen ansökan eller anmälan. Även utredning och uppföljning av ensamkommande barn och ungdomar kommer att ingå i arbetsuppgifterna.

  För att stärka barnens ställning i den sociala barnavården, arbetar vi enligt systemet BBIC (Barns Behov i Centrum). Som stöd i kvalitetssäkringen samarbetar vi inom länet i region Dalarna och högskolan Dalarna.

  Vi har ett stort upptagningsområde med orterna Älvdalen, Särna och Idre som även har lokalkontor för handläggare.  Kvalifikationer
  Vi söker dig med socionomutbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av handläggning av barn och unga inom socialtjänst, och att du har utbildning i BBIC. Det är meriterande om du har vidareutbildnings i Signs of Safety. Vi dokumenterar i journalsystemet Procapita.

  Du har ett genuint intresse av att möta barn och deras föräldrar på ett förtroendeingivande och respektfullt sätt.

  Du ska ha lätt för att samarbeta med andra, både inom enheten och externt, men också självständigt kunna strukturera och planera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

  Villkor
  Rekrytering sker fortlöpande, intervjuer och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdag.

  Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
  Mer...

 • Vuxenhandläggare till individ- och familjeomsorgen i Älvdalen

  Älvdalens kommun är till ytan en av Sveriges största kommuner med ca 7000 invånare och 600 medarbetare. Älvdalens kommun har en fantastisk natur som uppmuntrar till friluftsliv, sport, jakt och fiske. Vi har ett gott kulturutbud och rikt musikliv.  Som arbetsgivare tror vi på en bra balans mellan arbete och privatliv och att du ska känna dig trygg och säker i ditt arbete. Vi arbetar utifrån vår värdegrund - Kärlek, Trygghet, Respekt och Överraskande, och har arbetsmiljöarbete och friskvård i fokus. Älvdalens kommun ligger tekniskt i framkant och arbetar aktivt med utbyggnaden av fibernätverket i hela kommunen vilket underlättar till flexibilitet såväl i arbete som privat.
  Beskrivning

  Älvdalens IFO är en arbetsplats med bra sammanhållning och öppet klimat där vi inser vikten av att ha goda relationer till varandra! Enheten består av ”barn och unga” respektive ”vuxen” och vi söker nu en vuxenhandläggare.

  Vi samarbetar inom, och mellan, våra områden och stöttar alltid upp varandra i arbetet.

  Vi vill att vår arbetsplats ska kännas glad och lättsam, både i mötet med klienten men också i samspelet oss mellan - där tar vi alla vårt ansvar och bidrar till en god arbetsmiljö! Dessutom erbjuder vi en trevlig arbetsplats i helt nya fräscha lokaler, kontinuerligt handläggningsstöd, processhandledning och möjligheter till kompetensutveckling. Friskvård är något vi prioriterar, som anställd i kommunen kan du välja mellan ett friskvårdsbidrag/år eller en friskvårdstimme/vecka. Möjlighet att arbeta hemifrån kan finnas vid behov och flextid tillämpas.

  Individ- och familjeomsorgen är organiserad under vård- och omsorgsförvaltningen, vilken ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.

  Arbetsuppgifter

  Tjänsten innebär främst kvalificerat utredningsarbete, beslut enligt delegation och uppföljning av beslutade insatser gällande försörjningsstöd, missbruk/beroende och våld i nära relation.

  Ditt arbete är förändringsinriktat och du kommer att ha en nyckelroll i arbetet att tillsammans med klienten och hens nätverk skapa förutsättningar för ett självständigt och socialt fungerande liv.

  Du kommer att samarbeta med bland annat kommunens arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

  Vårt arbete bedrivs på ett professionellt och rättssäkert sätt.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig som har socionomutbildning och som har ett intresse av att arbeta med målgruppen vuxna. Har du erfarenhet av liknande arbete, vidareutbildning inom yrkesområdet eller erfarenhet av journalsystemet Procapita är det meriterande.

  Du ska ha goda kunskaper inom gällande lagstiftning enlig SoL och LVM.

  Du ska även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och se positivt på ditt arbete. Det är viktigt att du självständigt kan strukturera och planera ditt arbete, samtidigt som du kan be om hjälp när det behövs. Att samarbeta med andra, både inom enheten men också externt, faller sig naturligt för dig. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

   
  Villkor
  Tjänsten avser en tillsvidareanställning.

  Rekrytering sker fortlöpande, intervjuer och tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdag.  Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
  Mer...

Skip Navigation Links.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197