Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Anslagstavla

Detta är Älvdalens kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Förstoringsglas på röda och blå paragraftecken på digital bakgrund

Anslag av protokoll

Vård- och omsorgsutskottet

Anslaget: 2018-09-06

Tas ner: 2018-09-27

Allmänna utskottet

Anslaget: 2018-09-06

Tas ner: 2018-09-27

Samhällsutvecklingsutskottet

Anslaget: 2018-09-06

Tas ner: 2018-09-27

Barn- och utbildningsutskottet

Anslaget: 2018-09-12

Tas ner: 2018-10-03

Kommunstyrelsen

Anslaget: 2018-09-18

Tas ner: 2018-10-09

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 1 oktober 2018 kl. 17.00. Sammanträdet kommer att hållas i biografen i Älvdalen.

Övriga anslag

Kungörelse från länsstyrelsen

 

Onsdagsräkning

Valnämndens preliminära rösträkning sker på onsdagen den 12 september. Då bedöms de röster som av olika skäl inte granskats under förtidsröstning och valdag. Sammanträdet är offentligt och resultatet av rösträkningen är preliminärt.

Valnämnden kommer bland annat att granska:

  • de förtidsröster som underkänts av valdistriken under valdagen

  • förtidsröster som kommit in till kommunen efter valdagen

  • brevröster från utlandet

Tid: 12 september kl. 09.00

Plats: Kommunhuset Älvdalen, rum Postiljonen

Överklaga beslut

Personer som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt i Älvdalens kommun kan överklaga beslut enligt kommunallagen inom tre veckor från att beslutet publicerats på anslagstavlan.

Mer information om hur du överklagar finns här

Att överklaga kommunala beslut

Överförmyndare

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197