Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Anslagstavla

Detta är Älvdalens kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Förstoringsglas på röda och blå paragraftecken på digital bakgrund

Anslag av protokoll

Samhällsutvecklingsutskottet

Anslaget: 2018-12-18

Tas ner: 2019-01-08

Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta

Anslaget: 2018-12-19

Tas ner: 2019-01-09

Gem Servicenämnd Lön

Anslaget: 2018-12-21

Tas ner: 2019-01-11

Kommunfullmäktige

Anslaget: 2019-01-08

Tas ner: 2019-01-30

Barn- och utbildningsutskottet

Anslaget: 2019-01-08

Tas ner: 2019-01-29

Jävsnämnden

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-02-05

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa sammanträde med Älvdalens kommunfullmäktige är kl. 15.00 den 17 december 2018. Sammanträdet kommer att hållas i biografen i Älvdalen.

 

 

 

Överklaga beslut

Personer som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt i Älvdalens kommun kan överklaga beslut enligt kommunallagen inom tre veckor från att beslutet publicerats på anslagstavlan.

Mer information om hur du överklagar finns här

Att överklaga kommunala beslut

Överförmyndare

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197