Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Anslagstavla

Detta är Älvdalens kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.

Förstoringsglas på röda och blå paragraftecken på digital bakgrund

Anslag av protokoll

Allmänna utskottet
Anslaget: 2018-02-23
Tas ner: 2018-03-16

Barn- och utbildningsutskottet
Anslaget: 2018-03-01
Tas ner: 2018-03-22

Vård- och omsorgsutskottet
Anslaget: 2018-03-01
Tas ner: 2018-03-22

 Kommunfullmäktige
Anslaget: 2018-03-06
Tas ner: 2018-03-27

Samhällsutvecklingsutskottet
Anslaget: 2018-03-07
Tas ner: 2018-03-28

Jävsnämnden
Anslaget: 2018-03-08
Tas ner: 2018-03-29
 

Samverkansråd för ungdomar
Anslaget: 2018-03-09
Tas ner: 2018-03-30

Kommunstyrelsen
Anslaget: 2018-03-13
Tas ner: 2018-04-03

Gemensam servicenämnd lön
Anslaget: 2018-03-14
Tas ner: 2018-04-04

Valnämnden
Anslaget: 2018-03-15
Tas ner: 2018-04-05

Kommunfullmäktige
Anslaget: 2018-03-16
Tas ner: 2018-04-06

Gemensam servicenämnd IS/IT
Anslaget: 2018-03-19
Tas ner: 2018-03-30

 

Kommunfullmäktiges sammanträde

Den 26 mars kl. 18.00 sammanträder kommunfullmäktige i biografen Älvdalen. Dagordning till sammanträdet finns här.

Nästa ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige är den 14 maj 2018 kl. 17.00 i Buskoviusskolan Särna.

Överklaga beslut

Personer som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt i Älvdalens kommun kan överklaga beslut enligt kommunallagen inom tre veckor från att beslutet publicerats på anslagstavlan.

Mer information om hur du överklagar finns här

Att överklaga kommunala beslut

Överförmyndare

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197