Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuellt

Älvdalens kommunfullmäktige 15 december sänds i webbradio.


Älvdalens kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 15 december kl 16.00 i Buskoviusskolans aula, Särna. Sammanträdet sänds också via webbradio. Klicka på denna länk för att komma till sändningen! 

Maila gärna synpunkter på hur tekniken fungerar till anders.barke@alvdalen.se

Ärenden som ska behandlas är bl a:

-Information från Sveriges kommuner och Landsting om Demokratiprojektet

-Ändrade förtroendemannaarvoden

- Höjning av va- och renhållnings-taxor
- Detaljplan Blybergssågen

- Detaljplan Gördalen 11:30
- Fyllnadsval

Föredragningslistan finns i sin helhet på kommunalkontoret i Älvdalen, lokalkontoren i Särna och Idre samt på kommunens hemsida.

Kl 18 00 har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter. För att få ett så bra underbyggt svar som möjligt, kan Du lämna in Dina frågor i förväg till kommunkansliet i Älvdalen, tel 0251-80 206 eller skicka dem per e-post till inger.bjork@alvdalen.se .

Älvdalen 2008-12-02K.
Leo Persson
Ordf.

Läs mer!

Klicka här för sammanträdeshandlingar!

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197