Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Fakta om nationella minoriteter och minoritetsspråk

FAKTA 
Enligt Lagen om nationella minoriteter och Lagen om minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Älvdalens kommun i förvaltningsområdet för samiska.

Språklagen (SFS 2009:600), som minoritetslagens 4§ hänvisar till, trädde i kraft 1 juli 2009. Den syftar bland annat till att värna

En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Läs mer på Regeringskansliets sida

Kultuvre jïh gærjagåetiebussem / Kultur- och biblioteksbussen

Kultur- och biblioteksbussen har ca 3 000 böcker på både samiska, norska och svenska. Bokbussen besöker Storsätern vid kapellet sex till åtta gånger per år.

Tidlista för våren 2018

30 januari, 13 mars, 24 april och 12 juni klockan 13.15-13.45.

Buerie båeteme!

Alla är välkomna!

Informationsfolder

Klicka på bild eller länk, för att läsa en folder om Älvdalens kommun som samisk förvaltningskommun.

Idre Sameby

Idre Sameby har sitt sommarland i ett av Sveriges vackraste fjällområden. Samebyns historiska rötter är djupt förankrade i Dalarnas jord och går tillbaka till människor som först bosatte sig i området.

Samerna i Älvdalens kommun

I Älvdalens kommun ligger den sydliga gränsen i Sapmi´-Sameland. I kommunen finns 1 sameby, Idre Sameby med ca 36 medlemmar . Under vintern har grannsamebyn Ruvhten Sijte sitt vinterbete i kommunen. En sameby är inte en by i ordets vanliga betydelse, utan ett större geografiskt område som renskötarna nyttjar under olika årstider. Under vinterhalvåret är samerna med sina renar i skogslandet, medan de under sommaren nyttjar hela fjällområdet.

 

 

Älvdalens kommun samisk förvaltnings- kommun

Älvdalens kommun är fr o m 2010 en samisk förvaltningskommun. Idre, Eajra på samiska, är den sydligaste orten inom Sápmi - Sameland.

På den här sidan, och undersidor, kommer vi framöver att informera om vad detta innebär för Älvdalens kommun. Titta även i vänstermenyn.

Länkar om samer och andra nationella minoriteter.

Klicka här så kommer du till en sida med länkar om/för samer och andra nationella minoriteter. Hör av er om något fattas.

Älvdalens kommun lär sig om samiska

"-Om alla samiska förvaltningskommuner hade gjort en sådan skylt som ni i Älvdalen gjort!"
Ja, så sade Lennart Rohdin från Länsstyrelsen i Stockholm, då han var på besök i Älvdalen den 6 oktober för att informera om vad det innebär att vara samisk förvaltningskommun. Läs mer genom att klickapå bild eller länk!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197