Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Älvdalens kommun lär sig om samiska


"-Om alla samiska förvaltningskommuner hade gjort en sådan skylt som ni i Älvdalen gjort!"
Ja, så sade Lennart Rohdin från Länsstyrelsen i Stockholm, då han var på besök i Älvdalen den 6 oktober för att informera om vad det innebär att vara samisk förvaltningskommun.
Lennart Rohdin är samordnare för arbetet med att införa rutiner hos de samiska förvaltnimngskommunerna i Sverige, där Älvdalens kommun (eller Älvdaelien tjielte som kommunen ju heter på samiska) är den sydligaste.
Tillsammans med Lennart vid Älvdalsbesöket var också Aina Negga, utvecklingsledare hos Sametinget, Isabella Nutti, handläggare vid Sametinget, Malin Ripa, kommunens samordnare för samiska frågor, samt Mikael Andersson från Idre sameby.

"- 700 000 svenskar har sin bakgrund i en eller flera av de fem minoriteterna samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar" inledde Lennart sin föredragning, som bl a handlade om Lag om Nationella Minoriteter - LonM.

Där står bl a: "

·§ 4  Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

  Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

  Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.


Åhörarna var kommunens förvaltningschefer, sekreterare, informationschef, ledamot från det kommunala minoritetsrådet och kommunalråd. Budskapet alla fick med sig från träffen var att gå vidare med informationen inom sina respektive ansvarsområden.

Några av de viktigaste punkterna kan du läsa mer om genom att klicka på denna länk, som går till den presentation som användes vid mötet.

Bilden visar mötesdelagarna efter mötet, då de poserade under Älvdalens kommuns nya skylt på kommunalhusets vägg - Älvdaelien tjjielte.

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197