Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kartläggning

Kartläggning som berör de Nationella minoriteterna och deras språk.

ÄLVDALENS KOMMUN är en samisk förvaltningskommun som erhåller statsbidrag för Samiska.

Minoritetsspråklagen innehåller bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli i så de så kallade förvaltningsområdena. Den ska skydda och främja Sveriges nationella minoriteters språk och kultur.

UTÖVER samiska har Älvdaleien tjïelte/ Älvdalens kommun även skyldigheter att inom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ge ett GRUNDSKYDD för jiddisch, romani chib, finska och meänkieli. Det innebär att kommunen ska främja de fem nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i hela Sverige.

För förvaltningskommuner som mottar statsbidrag för merkostnader i samband med minoritetslagens tillkomst är kartläggning ett krav.

Syftet med kartläggning är att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter enligt Lagen om Natinella minoriteter och minoritetsspråk.

Kartläggningen är frivillig, men vi sätter stort värde på om Du vill delta. Du kan vara anonym.

Europarådet har i sin granskning av den svenska minoritetspolitiken påpekat att bristande statistik om Sveriges nationella minoriteter gör det svårare att följa upp åtagnadena i ramkonventionen och minoritetskonventionen. I sverige registreras inte befolkningen utifrån etninsk tillhörighet. Därför finns ingen officiell statistik över de nationella minoriteterna.

Att införa sådan registrering är heller inte aktuellt men för att kunna implementera minoritetslagen och få till ett aktivt minoritetsarbete behöver man ha kunskap om minoritetssituationen i kommunen.

Kartläggning

Vi arbetar med att ta fram en enkät för kartläggning av nationella minoriteter i kommunen.

Vill du veta mer om minoritetsspråket samiska och kartläggningen kontakta samisk samordnare Malin Ripa.

Skicka e-post till malin.ripa@alvdalen.se eller ring telefonnummer 0253-315 04.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197