Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

36 000 kronor för att prata älvdalska


Roland Back, till vänster, Besparingsskogen och Emil Eriksson, Ulum Dalska. Eleverna heter från vänster i främre raden: Alma Andersson, Emil Hjort och Robin Hårdén. Bakre raden från vänster: Johanna Eriksson, Ellinor Bossel och Samuel Jonasson

 

 

Sex elever som slutade klass nio i Älvdalsskolan fick ta emot inte mindre än 36 000 kronor. Och det fick de för att de talar älvdalska, det hotade språket i Älvdalen.

Älvdalska är ett mycket hotat språk i norra Dalarna. Det talas av någonstans mellan 3000 0ch 4000 personer i Älvdalens socken.

För omkring 10 år sedan startade föreningen Ulum Dalska och Älvdalens besparingsskog ett stipendium för att stimulera tillväxten av språket och hindra att det försvinner.

Besparingsskogens språkstipendium Ulum Dalska heter stipendiet officiellt.

För att få stipendiet måste man prata, skriva och förstå älvdalska och använda det aktivt.

Alla elever som slutar klass nio och blir godkända av en stipendienämnd får på examensdagen hela 6 000 kronor, förutsatt att de är duktiga på älvdalska. Stipendiet delas ut under pompa och ståt vid den högtidliga skolavslutningen i Älvdalens vackra- och alltid vid examen – fullsatta kyrka.

I samband med avslutningen får också de elever som slutar klass tre stipendium. Det är ett diplom och en bok och de elever som slutar klass sex får 500 kronor var. Allt under förutsättning att de pratar älvdalska aktivt och kan skriva på detta lokala språk.

Undersökningar har visat att intresset för att lära barnen älvdalska har ökat bland småbarnsföräldrar och vetskapen om stipendiet gör att fler och fler av de yngre barnen vill pratat älvdalska. Till nästa höst ska Älvdalens kommun för första gången få in älvdalska på schemat. Detta genom en försolesavdelning där man ska prata betydligt mer älvdalska än vad den engagerade personalen har kunnat göra med barnen tidigare.

Årets stipendiater bland niondeklassarna var sex stycken till antalet. De heter Alma Andersson, Simon Hjort, Robin Hårdén, Ellinore Bossel, Johanna Eriksson och Samuel Jonasson.

Antalet sjätteklassare som fick stipendiet var nio till antalet. De heter : Amanda Martinsson, Erik Eriksson, Emanuel Nygren, Viktor Weabråten-Hedén, Erik Busk, Joakim Wass, Emil Andersson, Lukas Karlsson, Markus Peterson.

Stopendiaterna som slutade klass 3: Egon Larsson, Erik Eriksson, Frida Martinsson, Johan Wallin, Mio Dufva, Oskar Karlsson, Olivia Morin, Oscar Östlund.

Föreningen Ulum Dalska har sedan 1984 – i 31 år alltså- jobbat hårt för att rädda detta lokala språk från att dö ut. Bland annat genom Europarådet som förgäves uppmanat de svenska myndigheterna att göra en vetenskaplig undersökning av språket, något som Ulum Dalska ooch många språkforskare runt om i Europa, menar skulle ge det självklara resultatet att älvdalska passar in i Europarådets konvention om minoritets- och landsdelsspråk och ska erkännas som ett språk. Regeringen har dock i många år gått som katten kring het gröt runt denna fråga och inte givit Europarådet ett svar som fått dem att sluta med uppmaningarna om en ordentlig undersökning.

Älvdalens Besparingsskog är en gemensamt ägd skog i Älvdalens socken. Det stora skogsinnehavet genererar avkastning till de många delägarna, men inte i form av utdelning, utan i form av bidrag till skötseln av skogen. Besparingsskogen lämnar också årligen stora bidrag till verksamheter i Älvdalens många byar som bystugor, idrottsanläggningar, hembygdsföreningen, idrottsverksamhet och kulturell verksamhet bland mycket annat.

 

Text och bild: Björn Rehnström

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197