Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuellt

Översiktsplanen: Mot antagande

Den nya översiktsplanen har varit föremål för granskning mellan 15:e oktober och 15:e december. Nu ska det endast göras några mindre justeringar och kompletteringar innan den kan skickas upp i politiken för ett antagande. Målet är att planen ska antas på kommunfullmäktige i mars 2019. 

Under samrådet inkom ett åttiotal yttranden som, i möjligaste mån, har arbetats in i planen. Under granskningstiden inkom ytterigare ett tjugotal yttranden. Efter utställning får man endast göra mindre, redaktionella ändringar i planen, innan man skickar upp den för antagande. Skulle man göra större förändringar eller ändra ställningstaganden så måste planen ställas ut på nytt. Nuvarande bedömning är att det inte kommer att krävas någon ytterligare utställning. 

Publicerad: 2019-01-14


Lediga tomter

Här hittar du de byggklara tomter som kommunen har till försäljning i Älvdalen, Särna och Idre

Söka bygglov

Behöver du råd och anvisningar när det gäller bygglov eller andra åtgärder? Vi hjälper dig!

Planering

Här hittar du kommunens översiktsplan samt detaljplaner aktuella för samråd eller granskning. 

Dra åt skogen!

Att bo och jobba nära naturen har ett högt värde. Att värna om det som är viktigt för oss kan kombineras med din profession! Det innebär att du kan ta del av friheten, stillheten och naturens rikedomar samtidigt som du förenar nytta med nöje.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197