Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuellt

Planprocessen

Översiktsplanen: Revidering efter samråd pågår

Den nya översiktsplanen för Älvdalens kommun var ute på samråd under mars-april. Därefter har arbetet fortlöpt med att gå igenom alla yttranden som inkommit och revidera planhandlingarna. Allt sammanställs i en samrådsredogörelse som sedan ingår i utställningshandlingarna. 

Klicka för att läsa mer

Lediga tomter

Här hittar du de byggklara tomter som kommunen har till försäljning i Älvdalen, Särna och Idre

Söka bygglov

Behöver du råd och anvisningar när det gäller bygglov eller andra åtgärder? Vi hjälper dig!

Planering

Här hittar du kommunens översiktsplan samt detaljplaner aktuella för samråd eller granskning. 

Dra åt skogen!

Att bo och jobba nära naturen har ett högt värde. Att värna om det som är viktigt för oss kan kombineras med din profession! Det innebär att du kan ta del av friheten, stillheten och naturens rikedomar samtidigt som du förenar nytta med nöje.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197