Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Adressättning

 

Enligt ett regeringsbeslut från 1995 skall landets kommuner ansvara för adressättningen i tätort och på landsbyggden.

Riksdagen har även beslutat om att en register baserad folk- och bostadräkning skall genomföras. Det innebär bland annat att permanent-, fritids- och industibyggnader samt andra lokaler skall ha en unik belägenhetsadress.

En belägenhetsadress är byggnadsanknuten och anger var en plats finns till skillnad mot en postaladress som anger vart posten skall skickas. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för Posten, räddnignstjänsten, sophämtning, taxi tidnings-utdelning, hemtjänst, varutransporter ect.

Nuvarnde postadresser på landsbyggnden hänger inte alltid ihop med en skärskild byggnad utan med en person som har adressen och i vissa fall kan postadressen vara en postbox på postkontoret. Man kan säga att de nuvarande adresserna nästan enbart täcker Postens behov.

Nya Belägenhetsadresser

Arbetet med att sätta nya belägenhetsadresser i kommunen pågår.

För de centrala delarna av Älvdalen, Idre och Särna består adressen av vägnamn + nummer.

För övriga byar består adressen av bynamn + vägnamn + nummer.

För mindre byar och områden består adressen av bynamn/områdesnamn + nummer.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197