Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Lägenhetsregistret

Nu ska fastighetsägare i Älvdalens kommun lämna uppgifter till nya lägenhetsregistret

 

Uppgifter om Sveriges bostäder ska enligt en ny lag föras in i ett lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare.

Ägare till småhus som villor och radhus berörs i de flesta fall inte av insamlingen, eftersom uppgifter för deras bostäder vanligtvis kan hämtas från fastighetsregistret.

Arbetet med att upprätta registret pågår för fullt. Fastighetsägarna kontaktas kommunvis, vecka för vecka under 2009 och ombeds lämna vissa uppgifter om bostäderna till Lantmäteriet. De som har flerbostadshus ska bland annat numrera sina lägenheter enligt en nationell standard.

Älvdalen ägare till flerbostadshus ska ha sina uppgifter inne senast 11e december. De småhusägare som ska in i registret, och som fått en uppmaning, har till 27e november på sig.

När registret upprättas måste det finnas riktiga adresser till bostäderna. Det är kommunen som fastställer adresserna och som ska hålla registret ständigt aktuellt när det är klart. Fastighetsägarna är då skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och arbetet med att skapa registret pågår till i mars 2010. Därefter kommer Skatteverket att göra folkbokföringen på lägenhet i stället för som i dag enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa år 2011 enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

För mer information se Lantmäteriets lägenhetsregister

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197