Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vill du ansluta dig till fibernätet?


2013 driftsattes äntligen Älvdalens stadsnät, "Norra Dalarnas Stadsnät" i Älvdalens kommun. I och med det har större delen av Norra Dalarnas Fastighets AB:s lägenhetsbestånd, drygt 220 lägenheter, i centralorten och Rot tillgång till alla de data-, TV- och telefonitjänster, som ingår, både gratis- och betaltjänster.

Till vänster kan du läsa mer om historiken kring bredband i Älvdalens kommun.

Nu finns möjligheten för både privatpersoner och företag att anmäla intresse för anslutning till Norra Dalarnas Stadsnät.

Älvdalens kommuns fibernät breder så sakteliga ut sig, både i centrala Älvdalen, men också ute i byarna, detta till stor del tack vare byalagens/fiberföreningarnas värdefulla arbete.

I samband med att fjärrvärmen byggdes ut i Älvdalens Kyrkby för några år sedan, samförlades kanalisation i form av tomslang, för ett framtida fibernät. Nu är det dags att fylla denna kanalisationen med fiber till hugade spekulanter, som vill ha en framtidssäker, kostnadseffektiv kommunikationslösning för hemmet eller företaget.

I kommunens IT-strategi finns målet att 90 % av invånarna i kommunen ska ha möjlighet till fiberanslutning år 2020. Utbyggnaden kommer naturligtvis inte att ske över en natt, utan utifrån en plan som dels bygger på en geografisk spridning av nätet, men också på intressegraden från medborgare och företag. Byalagens/fiberföreningarnas engagemang är här en viktig ingrediens. Redan nu är många byar djupt engagerade i utbyggnaden av ortsnätet i den egna byn. Kommunen arbetar vidare med att knyta ihop byarna.

På flera ställen finns redan nu möjlighet till en snabb utbyggnad, i och med att nätet/kanalisationen/fibern redan finns på plats. Detta är företrädesvis i centrala Älvdalens Kyrkby, Holen-Rot och Gåsvarv.

Kommunen emotser därför nu intresseanmälan från Dig som vill ansluta dig till stadsnätet, Norra Dalarnas Stadsnät. Du kan läsa mer om hur det går till genom att klicka på länken till "Stadsnätsportalen"

Kontakt ansvarig för stadsnätet
Jan Eriksson
Telefon 0251-313 49
E-post jan.eriksson@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197