Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Återvinningscentraler

Förut kallades de för soptipp, soptippen, soptippar. Nu heter de återvinningscentraler.

Återvinningscentralerna finns i tätorterna Idre, Särna och Älvdalen. För öppettider och mer information se Nodavas hemsida http://www.nodava.se Läs även Miljökalendern för mer information.

Vad får man lämna på återvinningscentralen?

På återvinningscentralerna kan grovavfall, metallskrot, farligt avfall, elavfall, deponi, latrin och däck med och utan fälg lämnas. Återvinningscentralerna är bemannade och personalen hjälper dig om du inte vet hur du ska sortera.

Brännbart grovavfall

Skrymmande föremål som inte ryms i avfallskärlet,              t ex möbler, mattor, kläder, skidor. EJ vanliga kärlsopor!

Metallskrot

Allt av metall som inte är en metallförpackning, t ex stekpanna & cykel.

Deponi

Deponi är avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas, t ex elsäkring, porslin, mineralull, spegelglas, kristallglas, dricksglas, blomkruka av keramik.

Elavfall

Radio, TV, video, kylskåp, datorer, lysrör, glödlampor mm. I princip allt som har elsladd eller batteri

Flisbart träavfall

Flisbart omålat/obehandlat trä och trädgårdsavfall som grenar och ris. Målat/behandlat trävirke. Impregnerat virke.

Latrin Från slutet av januari 2011 kan latrintunnor köpas på varje ÅVC, hos Röngårds åkeri Älvdalen och på kommunkontoret i Idre. Betalning sker via ordinarie renhållnngsfaktura.

Däck utan fälg / Däck på fälg

Både däck utan fälg och på fälg tas emot, obs i olika högar! Både traktor- och bildäck kan lämnas. Fälg utan däck kan lämnas som metallskrot.

Farligt avfall

Oljor och oljefilter, lysrör, termometrar, målarfärg, lösningsmedel bekämpningsmedel mm. Varorna skall lämnas i sina originalförpackningar. Går det inte, skall förpackningarna tydligt märkas med sitt innehåll.

 

Observera att:

  • alla typer av mediciner skall återlämnas till apoteken, även kanyler.

  • ammunition, fyrverkeripjäser och andra explosiva ämnen lämnas till polisen.

  • företag som på centralerna lämnar sådant avfall där kommunen har kostnader för att det skall omhändertas skall betala avgift. Det gäller t. ex. brännbart, deponi, kyl- och frysdiskar (ej hushållstyp) och allt farligt avfall.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197