Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Lediga industritomter

Nedan redovisas lediga tomter i kartbilder.

Vid intresse, tag kontakt via telefon eller e-post. 

 

Älvdalens kommun
Tel: 0250-313 00 
E-post: kommun@alvdalen.se

 


ÄLVDALEN

I Älvdalen finns i dagsläget två större planlagda verksamhetsområden.

Det ena är beläget i tätorten men här har inte kommunen några lediga tomter i nuläget. Det finns dock oexploaterade tomter i privat ägo.

Det andra området är beläget i Märbäck, ca 4 km söder om Älvdalens centrum. Här har kommunen fyra tomter till försäljning. Industriområdet i Märbäck


SÄRNA

I särna har kommunen mark i anslutning till befintliga verksamheter. Området är dock inte planlagt ännu, varför det inte finns några färdig tomter i dagsläget. 

 


IDRE

I Idre finns ett större versamhetsområde planlagt strax sydost om tätorten. Här har kommunen ett antal tomter till försäljning. Avståndet till Idre centrum är knappt 3 km. Industriområdet i Idre

Senast uppdaterad: 2018-10-08

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197