Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuella detaljplaner

För tillgång till gällande planer, ta kontakt med Samhällsenheten på Älvdalens kommun. Här hittar du information om de planer som är föremål för samråd eller granskning. 

Eventuella synpunkter angående nedanstående ärenden skickas till:
Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 Älvdalen   

Detaljplaner på samråd

Floåsen 23:56, Lövåsens liftområde
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta
Samrådstiden löper från och med 2018-03-20 till och med 2018-04-17.
Senast den 17 april 2018 vill vi ha in eventuella synpunkter. 

Handlingarna finns även utställda på kommunkontoret i Älvdalen och Idre samt på Särnas bibliotek.


Detaljplaner för granskning

Idre 11:6, Fjällfoten
Handlingar: Plankarta
Granskningstiden löper från och med 2018-04-10 till och med 2018-04-24.
Senast den 24 april 2018 vill vi ha in eventuella synpunkter. 

Idre Himmelfjäll, Pistplan
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, samrådsredogörelse
Bilagor: Geoteknisk utredning, naturvärdesinventering, planunderlag
Granskningstiden löper från och med 2018-04-17 till och med 2018-05-03.
Senast den 3 maj 2018 vill vi ha in eventuella synpunkter. 

Handlingarna finns även utställda på kommunkontoret i Älvdalen och Idre samt på Särnas bibliotek.


Antagna planer

Himmelfjäll

Underrättelse om antagande och besvärshänvisning.

Saturnus
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta (ÖVERPRÖVAD)
Jupiter
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta (ÖVERPRÖVAD)
Polaris
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta (ÖVERPRÖVAD)

Bilagor: Naturvärdesinventering, Sammanställning av naturvärdesinventeringarGeoteknisk utredning


Lagakraftvunna planer

Himmelfjäll
Merkurius (28 mars 2018)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta
Bilagor: Naturvärdesinventering, Sammanställning av naturvärdesinventeringarGeoteknisk utredning

Idre Golfbana (17 mars 2018)
Handlingar: Plankarta

 

Senast uppdaterad: 2018-04-18

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197