Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuella detaljplaner

För tillgång till gällande planer, ta kontakt med Samhällsenheten på Älvdalens kommun. Här hittar du information om de planer som är föremål för samråd eller granskning. 

Eventuella synpunkter angående nedanstående ärenden skickas till:
Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 Älvdalen   

Detaljplaner på samråd

-


Detaljplaner för granskning

Upphävande del av detaljplan för del av Lillfjäten 5:230 mm.
Handlingar: Plankarta, samrådsredogörelse
Samrådstid: Från och med 2018-08-21 till och med 2018-09-04.


Antagna planer

-


Lagakraftvunna planer

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Pistplan (2018-07-24)
Handlingar: Plankartaplanbeskrivning

Ändring del av detaljplan för Fjällfoten, Idre 11:1, 32:32, m.fl.  (2018-07-24)
Handlingar: Plankarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Polaris (2018-07-11)
Handlingar: Planbeskrivningplankartaillustrationskarta 

Ändring del av detaljplan för del av Storbo 1:17, Idre (2018-06-21)
Handlingar: Plankarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Saturnus (2018-04-24)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Jupiter (2018-04-24)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Merkurius (2018-03-28)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta

Planändring, Idre Golfbana (2018-03-17)
Handlingar: Plankarta

 

Senast uppdaterad: 2018-08-20

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197