Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuella detaljplaner

För tillgång till gällande planer, ta kontakt med Samhällsenheten på Älvdalens kommun. Här hittar du information om de planer som är föremål för samråd eller granskning. 

Eventuella synpunkter angående nedanstående ärenden skickas till:
Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 Älvdalen   

Detaljplaner på samråd

Upphävande del av detaljplan för del av Lillfjäten 5:230 mm.
Handlingar: Plankarta
Samrådstid: Från och med 2018-07-03 till och med 2018-08-07.


Detaljplaner för granskning

Ändring del av detaljplan för del av Floåsen 19:2 och 19:28
Handlingar: Plankarta, samrådsredogörelse
Granskningstid: Från och med 2018-07-17 till och med 2018-07-31


Antagna planer

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Polaris
Underrättelse om antagande och besvärshänvisning. (ÖVERPRÖVAD)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta 
Bilagor: Naturvärdesinventering, Sammanställning av naturvärdesinventeringarGeoteknisk utredning

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Pistplan
Underrättelse om antagande och besvärshänvisning.
Handlingar: Plankarta, planbeskrivning
Bilagor: Naturvärdesinventering, geoteknisk utredning (maj 2018), planunderlag

Ändring del av detaljplan för Fjällfoten, Idre 11:1, 32:32, m.fl.
Underrättelse om antagande och besvärshänvisning.
Handlingar: Plankarta


Lagakraftvunna planer

Ändring del av detaljplan för del av Storbo 1:17, Idre (2018-06-21)
Handlingar: Plankarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Saturnus (2018-04-24)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta
Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Jupiter (2018-04-24)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta
Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Merkurius (2018-03-28)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta

Planändring, Idre Golfbana (2018-03-17)
Handlingar: Plankarta

 

Senast uppdaterad: 2018-07-11

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197