Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Aktuella detaljplaner

För tillgång till gällande planer, ta kontakt med Samhällsenheten på Älvdalens kommun. Här hittar du information om de planer som är föremål för samråd eller granskning. 

Eventuella synpunkter i nedanstående ärenden skickas till:
Älvdalens kommun
Samhällsenheten
Box 100
796 22 Älvdalen   


Detaljplaner på samråd

-


Detaljplaner för granskning

 -


Antagna planer

Detaljplan för del av Floåsen 23:7, Norr om Lövåsgården (ÖVERKLAGAD)
Handlingar: Plankarta, planbeskrivning, granskningsutlåtande, underrättelse om antagande och besvärshänvisning
Klagotid: Från och med 2018-10-18 till och med 2018-11-07


Lagakraftvunna planer

Ändring del av detaljplan för del av Floåsen 19:2 och 19:28 (2018-11-08)
Handlingar: Plankarta

Upphävande del av detaljplan för del av Lillfjäten 5:230 mm. (2018-10-09)
Handlingar: Plankarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Pistplan (2018-07-24)
Handlingar: Plankartaplanbeskrivning

Ändring del av detaljplan för Fjällfoten, Idre 11:1, 32:32, m.fl.  (2018-07-24)
Handlingar: Plankarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Polaris (2018-07-11)
Handlingar: Planbeskrivningplankartaillustrationskarta 

Ändring del av detaljplan för del av Storbo 1:17, Idre (2018-06-21)
Handlingar: Plankarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Saturnus (2018-04-24)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Jupiter (2018-04-24)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta

Detaljplan, Idre Himmelfjäll, Merkurius (2018-03-28)
Handlingar: Planbeskrivning, plankarta, illustrationskarta

Planändring, Idre Golfbana (2018-03-17)
Handlingar: Plankarta

 

Senast uppdaterad: 2018-11-15

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197