Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Ny Översiktsplan för Älvdalens kommun 2018

Samråd pågår från 19:e mars till 30:e april. Då kan allmänheten ta del av planhandlingarna och lämna sina synpunkter. Planen består av en huvuddel, ett fristående LIS-kapitel och en miljökonsekvensbeskrivning. 

Klicka på bilderna för att öppna handlingen.

     

Översiktsplanen är skriven på svenska, men den finns sammanfattad även på sydsamiska.

_______________________________________________________________________

Planhandlingarna finns tillgängliga i fysisk form på:

- Kontaktcenter, Älvdalen

- Biblioteket, Särna

- Kommunhuset, Idre

Synpunkter lämnas skriftligt senast 30 april till:

Kontaktcenter, Älvdalens kommun 

E-post; kommun@alvdalen.se    Postadress: BOX 100, 796 22 Älvdalen

________________________________________________________________________

Vill du veta mer om översiktsplanering kan läsa mer på Boverkets hemsida genom att klicka här.

Senast uppdaterad: 2018-03-22

OBS! Denna sida tas ned 2018-04-30

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197