Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Översiktsplan

Den kommunövergripande översiktsplanen för Älvdalens kommun antogs av kommunfullmäktige 1994-06-27 och bestod då av följande delar:


1 Översiktsplan, allmän del
2 Översiktsplan, Älvdalens socken
3 Översiktsplan, Särna socken
4 Översiktsplan, Idre socken
5 Plankartor, riksintresseområden, Särna, Idre, Älvdalen
6 Kartor, övriga intresseområden, Älvdalen
7 Kartor, geografiska bestämmelser R1, R2
8 Kartor, rennäringen R3, R4
9 Bilagor
- Kommunfullmäktiges antagandebeslut
- Samrådsreogörelse
- Utlåtande 1993
- Utlåtande 1994
- Gemensam deklaration om Älvdalens kommuns fjällvärld 1993

Under 2003 påbörjades arbetet med en översiktsplan för kommunens norra delar. Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-28 att anta en översiktsplan för Älvdalens kommuns norra delar. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att den kommunövergripande översiktsplanen från 1993 ska upphöra att gälla i de delar som omfattas av den nu antagna översiktsplanen för de norra kommundelarna.

- Översiktsplan för Älvdalens kommuns norra delar från 2009-09-28

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197