Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Samråd för Blybergssågen, Blyberg

 

Samrådstid 2 april - 9 maj 2008

 

Syftet med planen är att säkerställa nuvarande verksamhet och möjliggöra utbyggnad.

 

Utställda handlingar finns på:

Älvdalens bibliotek Älvdalen kommunkontoret
Ordinarie öppettider Ordinarie öppettider

 

Samrådsinbjudan (pdf 135Kb)
Samrådshandling (pdf 258)
Genomförandebeskrivning (pdf 57Kb)
Plankarta (pdf 815Kb)


 

Synpunkter lämnas till:

 Älvdalens kommun, Byggnadsnämnden, 796 22 ÄLVDALEN

Sista dag för synpunkter: 9 maj, 2008.

 

Upplysningar lämnas av:

Planingenjör Lars Norin, Byggnadsnämnden 0251-80179

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197