Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Samråd för fastigheten Gördalen 11:30

 

Samrådstid 2 april - 9 maj 2008

 

Planen syftar till att nuvarande verksamhet (uthyrning av rum) ska kunna utvidgas till att även omfatta camping, husvagnsplatser, fritidshus för uthyrning samt möjliggöra försäljning av tomter för fritidshus. Även småskalig handel, bensinförsäljning och servering ska inrymmas i planen.

 

Utställda handlingar finns på:

Särna bibliotek
läsrummet
Älvdalens bibliotek
Ordinarie öppettider Ordinarie öppettider

 

Samrådsinbjudan (pdf 44Kb)
Samrådshandling (pdf 774Kb)
Genomförandebeskrivning (pdf 57Kb)
Plankarta (pdf 567Kb)
Illustrationskarta (pdf 584Kb)


 

Synpunkter lämnas till:

 Älvdalens kommun, Byggnadsnämnden, 796 22 ÄLVDALEN

Sista dag för synpunkter: 9 maj, 2008.

 

Upplysningar lämnas av:

Planingenjör Lars Norin, Byggnadsnämnden 0251-80179

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197