Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Samråd för fastigheten Särnabyn 12:2 m fl

 

Samrådstid 1 februari - 22 februari 2008

 

Ett förslag till ändring av del av detaljplanen Särnabyn 12:2 m fl är utsänt för samråd. Ändringen är belägen inom sydöstra delen av Särna tätort (Gamla Tingshuset). Ändringen syftar till att legalisera befintlig bebyggelse och möjliggöra ytterligare bostadsbebyggelse.

 

Utställda handlingar finns på:

Samrådsinbjudan (pdf 135Kb)
Samrådshandling (pdf 258)


Särna bibliotek
läsrummet
Älvdalen kommunkontoret
måndag, onsdag, fredag 8.00-15.30 samt tisdag 8.00-19.00 och torsdagar 8.00-18.00 Ordinarie öppettider

 

Synpunkter lämnas till:

 Älvdalens kommun, Byggnadsnämnden, 796 22 ÄLVDALEN

Sista dag för synpunkter: 22 februari, 2008.

 

Upplysningar lämnas av:

Planingenjör Lars Norin, Byggnadsnämnden 0251-80179

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197