Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Utställning för del av fastigheten Floåsen 19:2 m fl. Nordväst Grövelsjögården

 

Samrådstid 2 april- 9 maj 2008

 

Syftet med planen är att möjliggöra byggnadet av ett
30 tal fritidshus.

 

Utställda handlingar finns på:

Idre kommunkontor Älvdalen kommunkontoret
Ordinarie öppettider Ordinarie öppettider

 

Kungörelse utställning (pdf 134Kb)
Planbeskriving (pdf 141Kb)
Genomföradebeskrivning (pdf 111Kb)
Samrådsredogörelse (pdf 116Kb)
Plankarta (pdf 660Kb)
Illustrationskarta (pdf 936Kb)
Grundkarta (pdf 513Kb)
Naturvärdesinvt.pdf


 

Synpunkter lämnas till:

 Älvdalens kommun, Byggnadsnämnden, 796 22 ÄLVDALEN

Sista dag för synpunkter: 9 maj, 2008.

 

Upplysningar lämnas av:

Planingenjör Lars Norin, Byggnadsnämnden 0251-80179

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197