Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Utställning Detaljplan för Gördalen 11:30

 

Utställningstid 20 oktober - 16 november 2008

 

Syftet med planen är att utöka nuvarande verksamhet (uthyrning av rum) till att även omfatta camping, husvagnsplatser, fritidshus för uthyrning samt möjliggöra försäljning av tomter för fritidshus. Vidare önskar man bedriva bensinförsäljning, cafe/handel samt småskalig handel.

 

Utställda handlingar finns på:

Idre kommunkontor Älvdalen kommunkontoret
Ordinarie öppettider Ordinarie öppettider

 

Kungörelse utställning (pdf 136Kb)
Planbeskriving (pdf 839Kb)
Genomförendebeskrivning (pdf 57Kb)
Samrådsredogörelse (pdf 155Kb)
Plankarta (pdf 607Kb)
Illustrationskarta (pdf 664Kb)


 

Synpunkter lämnas till:

 Älvdalens kommun, Byggnadsnämnden, Box 100, 796 22 ÄLVDALEN

Sista dag för synpunkter: 16 november, 2008.

 

Upplysningar lämnas av:

Stadsarkitekt Tomas Johnsson, Stadsarkitektkontoret 0251-801 72.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197