Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Fjärrvärme i Älvdalen

 På bilden pekar motorn bakom projektet, Björn Antonsson, mot värmeanläggningen/fabriken. Arbetet kan följas via webbkamera.

Nu är det gjort! Första spadtaget för pelletsfabriken i Märbäck är nu taget av Herbert Halvarsson och Björn Antonsson. Foto: Anders Barke

 

ÄLVDALEN. 09-01-27
Nu kan du  följa bygget i Märbäck på webben. Bilden nedan uppdateras var femte sekund. Klicka på uppdatering i din webbläsare om du tittar länge.

Kameran vid pelletsfabriken i Märbäck finns nu också med bland många andra byggkameror. Klicka här för att se hur de visar Märbäck, och andra byggplatser. 

ÄLVDALEN. 08-11-25

Nu är det gort! Tisdagen den 25 november klockan 10:00 togs det första spadtaget för energikombinatet/pelletsfabriken  nere på industriområdet i Märbäck, strax söder om Älvdalen.

När anläggningen är färdig kommer den att producera pellets i en takt av 11-13 ton pellets per timme elva månader om året.

Fjärrvärmenätet i Älvdalen och pelletsfabriken i Märbäck, söder om Älvdalen, byggs av dessa företag. Klicka på resp. logga för att komma vidare till deras webbplatser.

   

Första spadtaget för Pelletsfabriken i Märbäck

Tisdagen den 25 november klockan 10:00 kommer första spadtaget för energikom-binatet/pelletsfabriken att tas nere på industriområdet i Märbäck, strax söder om Älvdalen.

När anläggningen är färdig kommer den att producera pellets i en takt av 11-13 ton pellets per timme elva månader om året. Den tolfte månaden är anläggningen stängd, för service och semester.

För att förse anläggningen med råvaror för pelletstillverkningen behövs det motsvarande en kö av fullastade långtradare, som sträcker sig längs 27 mil landsväg.

Den färdiga pelletsen kommer att transporteras per järnväg från Älvdalen.

Värmeverket, som också ska producera el för det fasta nätet, har då en kapacitet som räcker för att värma flertalet villor och hyreshus i Älvdalens kyrkby.

Det första, gemensamma, spadtaget kommer att tas av kommunalrådet i Älvdalen, Herbert Halvarsson, och BA Energis VD Björn Antonsson. Medverkar gör också representanter för näringslivskontoret i Älvdalen, NCC och Rindi Energi AB.

Vägbeskrivning: Om du kommer från Mora och passerat genom Gåsvarv är det första vägen upp till höger.

Möjlighet till fika finns på plats.

Näringslivschefen Gunnar Barke, t v, och kommunstyrelsens vice ordförande Peter Nygren, t h, lyckönskar Björn Antonsson, BA Energi, vid placeringen av den tillfälliga pelletspannan nere vid simhallen i Älvdalen. Foto: Anders Barke
Näringslivschefen Gunnar Barke, t v, och kommunstyrelsens vice ordförande Peter Nygren, t h, lyckönskar Björn Antonsson, BA Energi, vid placeringen av den tillfälliga pelletspannan nere vid simhallen i Älvdalen. Foto: Anders Barke

Älvdalen 080729

Nu är det gjort, det första spadtaget!

Med kommunalrådet Herbert Halvarsson vid spakarna (med Andreas Eriksson från Gruvås väg och gräv som sufflör) och under överinseende av Björn Antonsson från BA Energi, Tommy Persson från Rindi AB och tekniska nämndens ordförande, Peter Nygren, togs på tisdagen 29/7 det första spadtaget i det som kommer att leda värme in i många lägenheter och hus i Älvdalens centralort.

Etapp 1

Detta är inledningen till etapp 1 i det projekt som, när allt är klart, totalt har lett till investeringar för 150 - 200 miljoner kronor, med en pelletsfabrik i Märbäck som motor. En fabrik som kommer att producera 70 000 ton pellets/år, och som ökar sysselsättningen i Älvdalen med 15 - 20 personer.

Schaktarbeten

Den första etappen, Älvdalens kyrkby, omfattar c:a 4 km schakt, som kommer att fyllas med värmeslang och kanalisation för fiber, och möjliggöra inkoppling på värmenätet för privata och offentliga fastigheter.

Etappp 2 omfattar ytterligare 3 km schakt, ner till Märbäck, där  pelletsfabriken skall byggas.

Miljökommunen Älvdalen

Älvdalen har då tagit ett stort steg mot målet att bli en miljökommun, helt i linje med det avtal som kommunen, i likhet med 50 andra kommuner i Sverige, tecknat med energimyndigheten, något som en nöjd Herbert Halvarsson konstaterade vid den presskonferens som hölls i samband med spadtaget.

Engagemang

Björn Antonsson från BA Energin passade på att tacka kommuen för hur den ställt upp på satsningen och nämnde också den stora betydelse Ingvar Fernströms, från Rindi, engagemang haft för att satsningen skulle komma till stånd.

Peter Nygren, ordörande i tekniska nämnden och Stiftelsen Elfvedahls Hyresbostäder kontrade med att peka på hur viktigt det är med entrepenörer likt Björn, som vågar satsa, och lovade också att s g s alla stiftelsen hus skulle kopplas in på det nya fjärrvärmenätet.

Grot

Satsningen innebär också en stor möjlighet för skogsägarna i Älvdalen att få avsättning för de rester i form av grenar, ris och toppar, "grot", som blir över vid nnormal avverkning. Detta kan nu säljas till pelletsfabriken, konstaterade Hans-Peter Olsson, förvaltare på Älvdalens Besparingsskogar. Några avtal i den vägen är dock ännu ej tecknade.

Flera stora satsningar i Älvdalens kommun

Gunnar Barke, näringslivschef i Älvdalen, sammanfattade att  Älvdalen just nu är inne i en väldigt positiv era: Inom samma  tidsperiod är nu fyra stora investeringsobjekt aktuella i Älvdalens kommun. Alla lika viktiga för sysselsättning och med blickarna in i framtiden: Weddesågen, Hemmeråsen, Golf- och Spahotellet och nu alltså fjärrvärmeverk och pelletsfabrik.

Älvdalen 080728

Dags för 1:a spadtaget avseende fjärrvärme i Älvdalens tätort  

Tid: Tisdagen den 29 juli klockan 10.00 Plats: Utanför Älvdalens sim- och ishall.

1:a spadtaget tas utanför sim- och ishallen. Därefter blir det kort information inne i sammanträdesrummet i simhallen.  

Representanter för BA Energi, Rindi AB och Älvdalens kommun finns på plats för spadtaget.  

Välkommen att vara med om starten till en av de större investeringarna i Älvdalen i modern tid.   Ytterligare information kan fås av Björn Antonsson, 070-73 10 331, eller Gunnar Barke, 070-54 69 708

Läs mer om fjärrvärmesatsningen i Älvdalen nedan.   

De som ska göra't, Ingvar Fernström, Tommy Persson, Björn Antonsson och Kent Sivertsson. 

De som ska göra't, Ingvar Fernström, Tommy Persson, Björn Antonsson och Kent Sivertsson.

Nu är avtalen undertecknade.

Fredag 27/6 skrevs avtalen under om fjärrvärmeleveranser till Älvdalens kommun och Stiftelsen Elfwedahls Hyrsebostäder.

Läs pressrelease genom att klicka här!

Vill du veta mer om priserna? Klicka här för aktuell prislista.

Vill du göra en intresseanmälan för att få mer information? Klicka här!  

När Rindi Energi och BA Energi inbjöd till informationsmöte i kommunalhusets sessionssal torsdag 15/5 var det ett trettiotal älvdalingar som hörsammat kallelsen. Ingvar Fernström, projektledare, berättade att grävningsarbetena startar i juni, under ledning av Tommy Persson och Kent Sivertsson från Rindi. Arbetet utgår från centrala kyrkbyn i Älvdalen. Ett tillfälligt värmeverk, en s k kontainerpanna, kommer att sättas upp på en plats inte långt från centrum i Älvdalen, för att göra det möjligt att leverera värme redan i oktober-november i år. Denna första panna kommer sedan att flyttas och fungera som kompletteringspanna vid pelletsfabriken/ fjärrvärmeverket i Märbäck, som beräknas vara i drift om c:a ett år.

Ingvar Fernström (tv) och Tommy Persson från Rindi pekar ut fjärrvärmenätet i Älvdalen.

Ingvar Fernström (tv) och Tommy Persson från Rindi pekar ut fjärrvärmenätet i Älvdalen.

Företaget Rindi kommer från Gotland. Namnet kommer av växten murgröna, som på gotländska heter, ja, just det, rindi. Företaget har etablerat fjärrvärmeverk på 14 platser i Sverige. Den för Älvdalen närmaste platsen är Vansbro, där man också har en pelletsfabrik. Totalt producerar Rindi ~400 Gwh värme till ett värde av c:a 800 miljoner kronor/år i sina anläggningar. Man siktar på att bli en stor intenationell aktör i branschen, och har redan nu fjärrvärmeverk på två platser i Polen.

Det arbete som nu påbörjas i Älvdalen kommer att medföra en del tillfälliga "sår" i gatubilden, då de schakt som behövs för värmeledningarna måste vara öppna tills varje delsträcka är färdigsvetsad och provtryckt. I normalfallet tar en sådan sträcka c:a 4 veckor att färdigställa. Schakten är 60 cm breda och ner till c:a en meter djupa. Kommunen kommer också att samförlägga tomrör i schakten, för att möjliggöra datafiberdragning ända in i villor och hyreshus. 

Värmeutbytet mot slutkund sker via en värmeväxlare, vilket sker på så sätt att det vatten som finns i fjärrvärmenätet via ledningar går in och vänder hos kunden och där avger värme som tas upp av det egna husets värme- och varmvattenledningar. Den gamla pannan används inte. Installationspriser och kilowattimmarpriser verkade klart intressanta för den som står i begrepp att byta värmekälla till sin villa eller sitt hyreshus.

Många av de som var med på informationen skrev på intresseanmälningar för att få veta mer.

Vill du veta mer om priserna? Klicka här för aktuell prislista.

Vill du göra en intresseanmälan för att få mer information? Klicka här!  

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197