Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Parkeringstillstånd


Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad och har utpräglade svårigheter att gå till och från ditt fordon inom rimligt avstånd från parkeringsplatsen kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du kan få parkeringstillstånd även om du inte själv kör motordrivna fordon, men regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan om parkeringstillstånd 

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Bor du i Älvdalens kommun vänder du dig till Samhällsenheten. 

* Ansök på blanketten ”Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade” eller så ringer du och får en hemskickad.

* Du behöver ha ett läkarintyg som talar om din förmåga att förflytta dig till fots, samt ett välliknande fotografi av dig som söker tillståndet. Ett läkarintyg innebär dock inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrad är garanterat. 

* Efter giltighetstidens utgång ska parkeringstillståndet skickas tillbaka till Samhällsenheten eftersom det är en värdehandling. 

Förlorat parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du förlorar ditt parkeringstillstånd eller blir bestulen på det, ska du polisanmäla det och skicka kopia på polisanmälan till Samhällsenheten. När stöldanmälan är bekräftad får du ett nytt tillstånds kort med ett nytt serienummer. De förlorade eller stulna tillstånden förs fortlöpande in på en spärrlista.

Vem utreder ansökan?

Bedömningen och beslut av ansökan görs av en utredare som har fått delegation av Älvdalens kommuns kommunstyrelse.

Mer information

Transportstyrelsens information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Senast uppdaterad fredag 20 maj 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197