Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Riksfärdtjänst

Från 1 januari 2018 är Landstinget Dalarna/Dalatrafik länets huvudman för tillståndsgivningen av färdtjänst och riksfärdtjänst.

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Landstinget Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Du hittar all information om färdtjänst och riksfärdtjänst på Dalatrafiks webbplats

För information och ansökan om färdtjänst kontakta Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst

Telefonnummer är 0243-31 81 60.

E-postadress är fardtjanst@dalatrafik.se

Du beställer din färdtjänstresa hos Dalatrafiks Beställningscentral

Telefonnummer är 0774- 44 00 00.

Kontaktuppgifter

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197