Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bygglov och anmälan

Hus

Råd och anvisningar gällande ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och
förhandsbesked

 

Vänd dig till samhällsenheten om du skall bygga nytt, bygga till eller bygga om. Du kanske behöver bygglov eller göra en anmälan. Skall du riva ett hus inom detaljplanelagt område krävs rivningslov och rivningsanmälan. Det gäller även för bygglovs-pliktiga hus utanför detaljplanelagt område. Vissa schaktningar och fyllningar kräver marklov.

För snabb behandling av Din ansökan är det viktigt att Du fyller i blanketterna så fullständigt som möjligt samt bifogar övriga handlingar i samband med ansökan. Ansökningsblanketter och ritningar m.m. inlämnas eller skickas till samhällsenheten i två (2) exemplar.


Adress
Älvdalens kommun
Box 100
796 22 Älvdalen

 

Läs mer under Råd och anvisningar

Läs broschyren "Får jag bygga?" Klicka här!

Blanketter för ansökan om bygglov m.m. Klicka här! 

Är Du osäker på vilka handlingar som erfordras eller hur blanketterna skall
fyllas i, kontakta oss gärna: Kontaktcenter, tel 0251-31300.

Välkommen med Din ansökan.

Senast uppdaterad onsdag 2 mars 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197