LIS- Policy -

Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

LIS- Policy

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Den nya lagen om differentierat strandskydd ger kommuner med god tillgång på strandområden möjlighet att öka kommunens attraktionskraft genom att öppna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunen får bland annat i sin översiktplan peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling. Denna policy ska göra att denna utveckling inte helt bromsas upp i väntan på en ny översiktsplan för hela Älvdalens kommun.

Klicka för att komma till aktuell LIS- Policy!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197