Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Policy för skyltning

Hösten 2017 antog kommunfullmäktige en skyltpolicy för Älvdalens kommun. I den finns information och riktlinjer för uppsättning av skyltar, både på landsbygden och inom detaljplanelagt område. 

Denna skyltpolicy ska verka som underlag för en bra och tydlig dialog mellan näringsidkaren, fastighetsägaren, skylttillverkaren och kommunen vid ansökan om tillstånd för uppsättning av skylt.

I policyn beskrivs de mål som Älvdalens kommun vill uppnå samt lagstiftning och gällande regler för skyltning. Policyn ska också vara vägledande och fungera som ett stöd för bygglovshandläggaren i avvägningen mellan olika intressen.

Skyltpolicyn hittar du här

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197