Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

VA-Taxa

Kommunens vatten och avlopp är så kallad taxefinansierad verksamhet. Detta innebär att man finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa.

VA-taxan skall täcka kostnader för dift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

VA-taxan finner d hos NODAVA, klicka här: nodava.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197