Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Att begära ut en allmän handling

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en rättighet för både svenska och utländska medborgare att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Du behöver inte tala om vem du är eller varför du vill titta på handlingen. Vill du se en handling som omfattas av sekretess kan du bli tillfrågad om vem du är och syftet med att se handlingen.

För att begära ut en handling kontaktar du kommunens kontaktcenter genom att ringa telefonnummer 0251-313 00 eller skicka e-post till kommun@alvdalen.se.

Allmän handling

En handling är något som innehåller information av något slag, tex brev, protokoll, e-post m.m. Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller upprättats av kommunen. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas inte som allmänna handlingar.

Sekretess

I allmänna handlingar finns det ibland uppgifter som omfattas av sekretess. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Om det finns uppgifter i en handling som omfattas av sekretess får dessa uppgifter inte lämnas ut.

Var finns handlingarna och hur snabbt kan de lämnas ut?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera alla allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Lagen säger att allmänna, offentliga, handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. Hur snabbt du kan få handlingen beror bland annat på omfattningen av det du begärt. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post men det går många gånger att ordna. I vissa fall tar kommunen ut en avgift för handlingarna.

Överklagande

Om kommunen inte lämnar ut en handling för att den är sekretessbelagd har du rätt till ett överklagbart beslut. Hur man överklagar får du information om tillsammans med beslutet.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197