Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommunförvaltningar

Älvdalens kommun har fyra olika förvaltningar

Det är medarbetarna på kommunens förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom de politiska utskotten uppdelade i olika verksamhetsområden. På förvaltningarna arbetar kommunanställda som handlägger ärenden, verkställer beslut och driver den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att ta hand om äldre.

Medarbetarna är alla experter inom sitt område och ska se till att politikens mål och beslut efterföljs. De hjälper politikerna genom att ta fram information och underlag inför politiska beslut. Varje förvaltning har ett politisk utskott över sig i hierarkin.

I Älvdalens kommun arbetar cirka 550 anställda fördelade på fyra förvaltningar.

Barn- och utbildningförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Intern serviceförvaltning  

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197