Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Folkhälsoarbete
Verksamhet Folkhälsa
Älvdalens kommun har en Folkhälsoplanerare anställd på halvtid som ansvarar för Folkhälsofrågor där också främjande och förebyggande arbete med ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak) ingår.

Ansvarsområden

 • Polsam/Folkhälsoråd: Politisk samverkansverkansberedning mellan kommun och landsting
 • Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)
 • Bråsam: Samverkansgrupp för lokala Brå.
 • Föräldrastöd:  Föräldrautbildning & föreläsningar. Samverkan mellan kommun, landsting, svenska kyrkan.
 • Socialrisk risk och sårbarhetsanalys 
 • Kanon: samverkan folkhälsofrågor tillsammans med norra dalarnas kommuner samt landsting.
 • Länsnätverk för folkhälsofrågor tillsammans med Landstingets folkhälsoenhet
 • Länsnätverk för för ANDT frågor tillsammans med länsstyrelsen.
 • Samverkan kring barn- & ungas psykiska hälsa: kommun och landsting
 • Nationell kontaktperson för Brå och våldsbejakande extremism.

Viktiga frågor under mandatperioden 2014-2018/-Prioriterade frågor

 • Under 2014 togs ett gemensamt krafttag för att förbättra och initiera god och effektiv samverkan angående barn och ungas psykiska hälsa för barn och unga 0-17 år.  SBU= Samverkan Barn och Unga. Utarbeta en lokalplan för hur olika verksamheter jobbar effektivt och kvalitetsmässigt med Samordnade Individuella planer (SIP).
 • Utveckling av ungdomsmottagning
 • En strategi för folkhälsa och socialhållbarhet
--> Mål, uppföljning & statistik

 

Tillbaka till Arbete & Utveckling

Senast uppdaterad tisdag 9 februari 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197