Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Budget- & skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en gratis service till kommunens invånare.

 

Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? 

Läs mer nedan under "Relaterade länkar". Klicka på resp pdf för mer information.

Kort information om skuldsanering.

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.
 
Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand. Du kan också ta hjälp av en budget och skuldrådgivare i din kommun.

Den som är i behov av skuldsanering i skuldsaneringslagens mening har haft problem med ekonomin under en längre tid. Det är vanligt att den djupt skuldsatte har skulder hos Kronofogden.

 

Du kan få skuldsanering om

  • du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens).
  • det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
  • du är folkbokförd i Sverige.

       Du får inte ha pågående näringsförbud.
 
      Du kan i princip bara få skuldsanering en gång.
 
      Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta 
      av dina inkomster ska komma från annat håll.


 

Relaterade länkar

Konsumenternas försäkringsbyrå
Konsumentbankbyran
Konsumentverket
Råd & Rön
Allmänna Reklamationsnämnden
Skuldsanering hos Kronofogden
Allmänt om skuldrådgivning (pdf-fil)
Skuldsanering (pdf-fil)
Rådgivning (pdf-fil)

 

Tillbaka till Arbete & Utveckling

Senast uppdaterad fredag 26 januari 2016

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197