Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Plan- och Bygg


Personal som arbetar med plan- och byggfrågor inom samhällsenheten har till huvuduppgift att svara för kommunens fysiska planering, exploatering, bygglovhantering och kartverksamhet. Här arbetar byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, planarkitekt, markingenjör m fl.
 

Arbetsområden

  • hålla byggsamråd och utföra besiktningar

  • ge information, råd och anvisningar till allmänheten i plan- och byggfrågor

  • behandla ansökningar om bostadsanpassningsbidrag

  • handlägga köp och försäljning av kommunala fastigheter, bl a småhustomter

  • samråda med lantmäteriet och andra myndigheter om fastighetsbildning m m

  • registrera och arkivera ärenden inom verksamhetsområdet.  

  • revidera kommunens översiktsplan och tillhörande fördjupningar

  • upprätta och ändra detaljplaner och områdesbestämmelser

  • göra planutredningar

Senast uppdaterad tisdag 15 mars 2016

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197