Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Norra Dalarnas fastighets- och infrastruktur AB

Styrelse i holdingbolaget Norra Dalarnas fastighets- och infrastruktur AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande: Peter Egardt
Vice ordförande: Berith Olsen

Ledamöter Parti Kontakt
Peter Egardt Socialdemokraterna peter.egardt@alvdalen.se
Berith Olsen Socialdemokraterna berith.olsen@alvdalen.se
Ken Järn Socialdemokraterna ken.jarn@alvdalen.se
Kjell Tenn Centerpartiet kjell.tenn@alvdalen.se
Jan Spånberg Centerpartiet jan.spanberg@nodava.se
Ersättare Parti Kontakt
Anders Björklund Socialdemokraterna anders.bjorklund@alvdalen.se
Anette Eriksson Socialdemokraterna anette.eriksson@alvdalen.se
Jimmy Skord Socialdemokraterna jimmy.skord@alvdalen.se
Kjell Landén Moderaterna kjell@destinationidre.se
Maria Eriksson Centerpartiet maria.e.eriksson@alvdalen.se

 

 

 

Revisorer och suppleanter i holdingbolaget Norra Dalarnas Fastighets- och infrastruktur AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Lekmannarevisor Parti Kontakt
Trång Lars Johansson Centerpartiet lars.johansson-trang@alvdalen.se
Leo Persson Socialdemokraterna leo@projektcenter.se
Suppleanter Parti Kontakt
Rune Johansson Moderaterna rune.johansson@alvdalen.se
Lennart Hjelm Socialdemokraterna lennart.hjelm@alvdalen.se

 

 

 

Ägarombud vid bolagsstämmor med holdingbolaget Norra Dalarnas Fastighets- och infrastruktur AB.

Ombud Parti Kontakt
Stig Olsson Socialdemokraterna stig.olsson@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197