Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Norra Dalarnas lokaler AB

Styrelse i dotterbolaget Norra Dalarnas Lokaler AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

Ordförande: Leif Ekström
Vice ordförande: Herbert Halvarsson

Ledamöter Parti Kontakt
Ulla-Britt Emanuelsson Socialdemokraterna ullabritt_emanuelsson@hotmail.com
Herbert Halvarsson Socialdemokraterna herbert.h@telia.com
Leif Ekström Socialdemokraterna leif.ekstrom@alvdalen.se
Roland Dahlström Centerpartiet idrolle@privat.utfors.se
Daniel Nyström Centerpartiet daniel.nystrom@alvdalen.se
Suppleanter Parti Kontakt
Carl-Arvid Dahlrot Socialdemokraterna  
Molly Rolfsson Socialdemokraterna  
Mattias Högberg Socialdemokraterna mattias.hogberg@alvdalen.se
Henrik Skottheim  Centerpartiet henrik.skottheim@alvdalen.se
Edita Pinxter Centerpartiet  edita.pinxter@alvdalen.se

 

 

Revisorer för Norra Dalarnas Lokaler AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Revisorer Parti Kontakt
Leo Persson Socialdemokraterna leo@projektcenter.se
Trång Lars Johansson Centerpartiet lars.johansson-trang@alvdalen.se
Suppleanter Parti Kontakt
Lennart Hjelm Socialdemokraterna lennart.hjelm@alvdalen.se
Rune Johansson Moderaterna rune.johansson@alvdalen.se

 

 

Ägarombud vid bolagsstämmor i dotterbolaget Norra Dalarnas Lokaler AB.

Ombud Parti Kontakt
Stig Olsson Socialdemokraterna stig.olsson@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197