Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Nodava AB

Ledamöter och ersättare i gemensamt kompetensbolag för vatten och avfall i Mora-Orsa-Älvdalen, Nodava AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ordförande: Gunnar Barke

Ledamöter Parti Kontakt
Gunnar Barke Socialdemokraterna gunnar.barke@alvdalen.se
Daniel Nyström Centerpartiet daniel.nystrom@alvdalen.se
Ersättare Parti Kontakt
Jan-Olov Heed Socialdemokraterna janolofheed@gmail.com
Inger Nyberg Centerpartiet inger.nyberg@alvdalen.se

 

 

Revisor och suppleant i gemensamt kompetensbolag för vatten och avfall i Mora-Orsa-Älvdalen, Nodava AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Lekmannarevisor Parti Kontakt
Trång Lars Johansson Centerpartiet lars.johansson-trang@alvdalen.se
Revisionssuppleant Parti Kontakt
Lennart Hjelm Socialdemokraterna lennart.hjelm@alvdalen.se

 

 

Ombud vid bolagsstämmor i gemensamt kompetensbolag för vatten och avfall i Mora-Orsa-Älvdalen, Nodava AB för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Ombud Parti Kontakt
Sven-Olov Åsberg Moderaterna sven.olov.asberg@alvdalen.se

 

 

Ägarombud

Ombud Parti Kontakt
Kent Eriksson Socialdemokraterna kent.eriksson@nodava.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197