Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hur fungerar en kommun?

En kommun är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. De som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten är de förtroendevalda (politikerna).
Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns, exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg.

De 290 kommuner som finns i Sverige har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. En del verksamheter är kommunernas ansvar enligt lag och andra är frivilliga.
Det kommunala självstyret innebär att medborgarna i kommunen har stor möjlighet att ta del av och påverka de beslut som tas eftersom det sker på en lokal nivå.

Kommunfullmäktige
Det högsta beslutande organet i en kommun är kommunfullmäktige.
De representerar invånarna i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Man kan säga att kommunfullmäktige är kommunens riksdag.
Vid val röstar de som är bosatta i kommunen på vilka som skall vara med i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är som kommunens regering.
Politikerna i kommunfullmäktige väljer vilka politiker som ska vara med i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen styr kommunens arbete.
Varje kommun måste ha en kommunstyrelse, men hur resten av verksamheten organiseras är upp till varje kommun att besluta om.

Kommunalråd
Kommunalråd är politiker som arbetar åt, och får lön av, kommunen.
Älvdalens kommuns kommunalråd heter Peter Egardt och han är även kommunstyrelsens ordförande. Övriga politiker är fritidspolitiker, vilket innebär att de arbetar med politiken på sin fritid.

Nämnderna, förvaltningarna och bolagen har olika områden de ansvarar för och fungerar ungefär som statens departement och utskott.
De arbetar med att genomföra de beslut som fattas i kommunfullmäktige och granskar även förslag från densamma.

Tillsynsmyndigheter är de som granskar och stödjer kommunens arbete. Ett sådant exempel är Skolverket, som kontrollerar att såväl kommunala som fristående skolor över hela landet uppfyller de krav som finns i skollagar och läroplaner.
I vissa verksamheter är det kommunen själv som ansvarar för tillsynen. Det gäller exempelvis brandsäkerhet och avfallshantering.
Kommunens verksamhet granskas varje år av revisorer.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197