Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta oss på det sätt som du tycker är lämpligast. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Älvdalen

Kontaktcenter

Besöksadress: Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen

Telefon: 0251-313 00

Fax: 0251-312 09

Särna

Lokalkontor

Besöksadress: Torget

Telefon: 0253-596 600

Fax: 0253-596 603

Idre

Lokalkontor

Besöksadress: Byvägen 32

Telefon: 0253-315 00

Fax: 0253-315 01

E-post

kommun@alvdalen.se

Allmän e-post till Älvdalens kommun är offentlig handling.

Postadress och faktureringsadress

Älvdalens kommun

Box 100, 796 22 Älvdalen

Organisationsnummer

212000-2197

Facebook

https://www.facebook.com/alvdalenskommun/

Övriga kontaktuppgifter

Norra dalarnas Fastighets AB

Fax: 0251-311 93

Felanmälan kvällar och helger ring Securitas 010-470 57 61

Älvdalens utbildningscenter

Telefon: 0251-59 70 00

Larm

SOS Alarm ring 112!

Ambulans

Vid icke brådskande fall ring telefonnummer 023-280 80

Polis

Vid icke brådskande fall ring telefonnummer 114 14

Räddningstjänst

Vid icke brådskande fall ring telefonnummer 0251-311 96

Brandriskprognos

Upplysning angående eldning utomhus ring telefonnummer 023-274 15

Felanmälan VA, renhållning

NODAVA 020-55 27 00

Vid alvarligare fel på kommunens vatten och avloppsledningar, vägar samt fastigheter då växeln är stängd ring SOS centralen telefonnummer 023-219 43

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197