Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). De lokala föreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Älvdalens kommun ska upprätthållas.

Beslutade av kommunfullmäktige den 15 maj 2017.

Älvdalens kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Älvdalens kommun (PDF)

Bilaga 1 – Karta tätbebyggelse Älvdalen (JPG)

Bilaga 2 – Karta tätbebyggelse Särna (JPG)

Bilaga 3 – Karta tätbebyggelse Idre (JPG)

Bilaga 4 – Karta Älvdalen: Förbjuden förtäring av alkohol (PDF)

Bilaga 5 – Karta Särna: Förbjuden förtäring av alkohol (PDF)

Bilaga 6 – Karta Idre: Förbjuden förtäring av alkohol (PDF)

Bilaga 7 – Karta Älvdalen: Campingföreskrifter (PDF)

Bilaga 8 – Karta Särna och Idre: Campingföreskrifter (PDF)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197