Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommun och politik

Lyssna på fullmäktige 09-12-14

Här finns ljudfilerna från fullmäktige i Älvdalens Biograf 2009-12-14!

Skip Navigation Links.
01. Kungörelsen.mp3
02. Upprop.mp3
03. Justerar.mp3
04. Revisorerna_har_ordet.mp3
05. Kommunalrådet_informerar.mp3
06. Samverkan_inom_VA_o_renhållning.mp3
07. Samverkan_inom_IT-verksamheten.mp3
08. Samverkan_inom_lönefunktionen.mp3
09 - Samverkan_inom_ ekonomiadministration.mp3
10 - Samverkan_inom_social_myndighetsutövning.mp3
11. Ajournering.mp3
12. Allmänhetens frågestund.mp3
13. Samverkan inom gymnasium och vuxenutbildning.mp3
13. Team_Stefan.mp3
14. Samverkan_inom_gymnasie-o_vux_forts.mp3
15. Kapital_till_norra_Dalarnas_fastighetsAB.mp3
16. Borgen till norra Dalarnas fastighetsAB.mp3
17. Nedläggning_av_Nornäs_skola.mp3
18. 20min_paus.mp3
19. Höjd_taxa_för_korttidsplatser.mp3
20. Höjda_entreavgifter_i _simhallar.mp3
21. Höjda_entreavgifter_till_Porfyr-_och_Hagströmmuseet.mp3
22. kommunens_tillsyn_över_försäljning.mp3
23. Detaljplan_Idre_5-118_Idre_Golf_Ski_och_Spa.mp3
24. Detaljplan_Foskros_10-6_Toppheden.mp3
25. Principbeslut_om_fjärrvärme_forts.mp3
25. Principbeslut_om_fortsatt_fjärrvärmeanslutning.mp3
26. Motion_om_proportionella_val_vid_val_till_styr_f_Idre_Fjäll.mp3
27. Motion_av_förläggning_av_sammanträden_i_norra_kommundelen.mp3
29. Fyllnadsval_BUN.mp3
30. Fyllnadsval_ersättare_BUN.mp3
31. Fyllnadsval_valnämnden.mp3
32. Fyllnadsval_ersättare_valnämnden.mp3
33. Fyllnadsval_ersätter_i_byggnadsnämnden.mp3
35. Fyllnadsval .mp3
36. Redovisning_motioner.mp3
37. Brev_angående_den_sk_vargfrågan.mp3
38. Inlämnad_motion .mp3
39. Utlysning_av_extra_fullmäktige.mp3
40. Justering_av_protokoll.mp3
41. Avslutning.mp3

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197