Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommun och politik

Lyssna till fullmäktige 2012-05-28

Nedan finns ljudfiilerna från kommunfullmäktiges sammanträde i Buskoviusskolan I Särna den 28/5. Klicka på valfri fil.

Skip Navigation Links.
01 - 01. Mötets Öppnande.mp3
02 - 01. Kungörelse.mp3
03 - 02. Upprop.mp3
04 - 03. Justerare.mp3
05 - 04. Silvio Entertainment inspelning.mp3
06 - 05. SITE-Information_Ingemar_Kyhlberg.mp3
07 - 06. Frågor o kommentarer.mp3
08 - 07. Allmänhetens frågestund.mp3
09 - §04_Dagordningen.mp3
10 - § 17. Idre Fjälls årsredovisning.mp3
11 - 10. Beslut årsred.mp3
12 - 11. § 05 Revisorerna har ordet.mp3
13 - 12. § 06 Älvdalens kommuns bokslut 2011 redov.mp3
14 - § 07 Revisionsberättelse 2011.mp3
15 - § 07-1 KS_ansvarsfrihet_§ 07-1 BUN_ansvarsfrihet.mp3
16 - § 07-3. socnämnd_ansvarsfrihet_§ 07-4 Miljö_o_byggn_ansvarsfrihet.mp3
17 - § 07-5 Valnämnden_ansvarsfrihet.mp3
18 - § 07-6 Fullmäktigeberedningen_ansvarsfrihet.mp3
19 - § 07-6b. Byggnadsnämnden_ansvarsfrihet.mp3
20 - § 07-7 Överförmyndare_ansvarsfrihet.mp3
21 - § 07-7 Överförmynd ansvarsfrihet_forts.mp3
22 -§ 07-8 Gemensam_servicenämnd_ekonomi_ansvarsfrihet.mp3
24 - §07-9 Gemensam_servicenämnd_ IT_ansvarsfrihet.mp3
25 - § 07-10 Gemensam_nämnd_soc_myndigh_ansvarsfrihet.mp3
26 - § 07-11 Gemensam_gymnasienämnd_ansvarsfrihet.mp3
27 - § 08_ KOM ÅRSREDOVISNING.mp3
28 - § 09_ Policy om mutor.mp3
29 - §10_ÄVAAB vill köpa fastigheten Idre.mp3
30 - §10_ÄVAAB vill köpa fastigheten Idre b.mp3
31 - § 11_Ny återvinningsstation Älvdalen.mp3
32 -§ 12_Plantaxa2012.mp3
33 -§ 13_Upphörande av kommunal omfördelning.mp3
34 - § 13_b_§ 14 Avtal inom kollektivtrafiken.mp3
35 - § 15_Ny bolagsordning Älvdalens Utbildningscentrum AB.mp3
36 - § 16_Ändrade stadgar Nordomsjöns Bro.mp3
37 - § 18 Avskrivning av motion debattid.mp3
38 - § 19 Avskrivning av motion observationsplats.mp3
39 - § 20 Medborgarförslag Trängslet regleringsfond.mp3
40 - § 21 Interpellation till Buns ordförande.mp3
41 - § 22 Fylladsval erättare kommunstyrelsen.mp3
42 - § 23 Fyllnadsval ledamot socialnämnden.mp3
43 - § 24 Fyllnadsval vice ordförande socialnämnden.mp3
44 - § 25 Fyllnadsval ersättare valnämnden.mp3
45 - § 26 Redovisning av ej besvarade motioner.mp3
46 - § 27 § 28 o avslutning.mp3

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197