Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommun och politik

Lyssna till fullmäktige 2014-05-26

Här är filerna från Älvdalens kommunfullmäktige 2014-05-26. Klicka på önskad fil för att lyssna.

Skip Navigation Links.
01 - Kungörelse.mp3
02 - Upprop.mp3
03 - Val av justerare.mp3
04 - Dagordning för sammanträdet.mp3
05 - Revisorerna har ordet.mp3
06 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet.mp3
07 - Älvdalens kommuns bokslut 2013, information av ekonomichef Göran Johansson.mp3
08 - Revisionsberättelse och ansvarsprövning 2013.mp3
09 - Älvdalens kommuns årsredovisning 2013 Beslut.mp3
10 - Allmänhetens frågestund.mp3
11 - Bildande av fastighetsbolag.mp3
13 - Ny tjänstemannaorganisation.mp3
14 - Inriktningsbeslut om ny skola i Älvdalen.mp3
15 - Inriktningsbeslut om ny skola i Älvdalen.mp3
16 - Förvärv av Fortums elledningsnät.mp3
17 - Avtal om fördelning av kostnader för kollektivtrafiken i Dalarna 2014-2016.mp3
18 - Val av ledamöter och ersättare för Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB.mp3
19 - Val av ordförande och vice ordförande för Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB.mp3
20 - Val av lekmannarevisorer och ersättare för Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB.mp3
21 - Val av ägarombud i Norra Dalarnas Fastighets- och Infrastruktur AB.mp3
22 - Val av ledamöter och ersättare för Norra Dalarnas Fastighets AB.mp3
23 - Val av ordförande och vice ordförande för Norra Dalarnas Fastighets AB.mp3
24 - Val av lekmannarevisorer och ersättare för Norra Dalarnas Fastighets AB.mp3
25 - Val av ägarombud i Norra Dalarnas Fastighets AB.mp3
26 - Val av ledamöter och ersättare för Norra Dalarnas Lokaler AB.mp3
27 - Val av ordförande och vice ordförande för Norra Dalarnas Lokaler AB.mp3
28 - Val av lekmannarevisorer och ersättare för Norra Dalarnas Lokaler AB.mp3
29 - Val av ägarombud i Norra Dalarnas Lokaler AB.mp3
30 - Track 30.mp3
31 - Track 31.mp3
32 - Track 32.mp3

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197