Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Älvdalens kommun har rätt att väcka ärenden i fullmäktige, medborgarförslag.  Det är en möjlighet för dig att påverka och förbättra den kommunala verksamheten

Vad är ett medborgarförslag?
Ett medborgarförslag är ett konkret förslag som rör all kommunal verksamhet. Ett medborgarförslag får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha en odemokratisk innebörd eller vara diskriminerande ur politiskt, religiöst, kulturellt, sexuellt eller annat sådant hänseende.

Vem kan lämna in ett medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Älvdalens kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?
Ditt förslag ska vara skriftligt och innehålla endast ett ämne per förslag.
Det ska innehålla ditt namn, adress och telefonnummer samt undertecknas av en eller flera kommuninvånare.

Förslagen kan lämnas direkt vid fullmäktiges sammanträden eller skickas till
Älvdalens kommunfullmäktige
Box 100
796 22  Älvdalen

Frågor angående medborgarförslag kan ställas till kommunfullmäktiges ordförande
Stig Olsson, tel. 0253-107 68 eller tel. 076-878 08 76
eller till Älvdalens kommuns Kontaktcenter, tel. 0251- 313 00

När behandlas mitt medborgarförslag?
Medborgarförslaget ska besvaras inom ett år.

Hur behandlas mitt medborgarförslag?
Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller nämnd att besluta om medborgarförslaget. Du som förslagsställare blir då underrättad om detta. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte de bestämmelser som avser handläggning i fullmäktige. Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde vår och höst. Beslut kan överklagas för laglighetsprövning.

Ditt förslag blir en offentlig handling
Ett medborgarförslag som lämnas in till kommunen blir en offentlig handling. Det innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor.

 
Lotta Andersson
lotta.andersson@alvdalen.se
0251-31101

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197