Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Utveckling

I Älvdalens Kommun är det många goda krafter som nu drar åt samma håll för att utveckla vår vackra bygd. I detta arbete väljer vi att använda begreppet landsbygd, eller ännu hellre framtidsbygd, istället för glesbygd. Här nedan följer några exempel på vad som görs inom utvecklingsarbetet:

Vision 2020

Våra politiker jobbar med Vision 2020 där du som medborgare har möjlighet att påverka framtiden i kommunen. Kanske har du träffat på någon av dem i sommar då de har funnits på plats vid olika evenemang i bl.a. Idre, Särna och Älvdalen?

Läs mer här:

http://www.alvdalen.se/Politik/Fullmaktigeberedningar/Medborgardialog-Vision-2020/

Projekt

Flera positiva projekt är på gång och några projektansökningar är under handläggning.

Genom arbetet i evenemangsutvecklingsprojektet, som har pågått sedan i början av 2015, har Älvdalens kommun fått en enorm publicitet och synts i press, radio och TV över hela världen. Det uppskattade annonsvärdet för all mediemedverkan tangerar 200 miljoner kronor. Många har fått upp ögonen för vårt älskade Älvdalen i och med den kärleksfest som arrangerades i samband med Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias bröllop och även i samband med prinsparets officiella besök i Älvdalens Kommun. Besöksnäringen har fått ett uppsving och även övrigt näringsliv i Älvdalen har sett en omsättningsökning under sommaren. Älska Älvdalen fortsätter sitt arbete med evenemangsutveckling och nu smids planer för både höst- vinter- och sommarevenemang 2015/2016.

Läs mer på Älska Älvdalens facebooksida:

https://www.facebook.com/alskaalvdalen

”Företagsutveckling – 7 kommuner i samverkan” är ett projekt inom näringslivsområdet i de sju nordligaste kommunerna Dalarna. Man kan säga att det är en vidareutveckling av W7 som var ett mycket framgångsrikt näringslivsprojekt under flera år. Region Dalarna har redan sagt ja till projektet och nu väntar vi bara på besked från Tillväxtverket. Svar väntas komma i december.

Älvdalens Kommun – Sveriges bästa arbetsgivare

Glädjande är också att Älvdalens Kommun har fått en hedersam utmärkelse - Sveriges bästa arbetsgivare i offentlig sektor 2015. Utmärkelsen KIOS, Karriär i Offentlig Sektor, delas ut till de statliga och kommunala arbetsgivare som sticker ut från mängden och kan erbjuda nya och befintliga medarbetare unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Så här lyder motiveringen:

"Älvdalens kommun har på ett framgångsrikt sätt dragit nytta av sin storlek genom att involvera organisationens medarbetare i att förbättra och forma kommunen. Genom ett gediget jämställdhetsarbete har Älvdalens kommun lyckats få en stor del kvinnor i chefspositioner och en helt jämställd ledningsgrupp. Kommunen har även satsat framgångsrikt på kompetensutveckling med bland annat ledarskapsutbildningar och kontinuerliga påbyggnadsutbildningar för kommunens undersköterskor. Sammanfattningsvis står det klart att Älvdalens kommun är en av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser 2015."

Läs mer

http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Alvdalens-kommun-ett-karriarforetag/

Relation Älvdalen och Dialogen

Älvdalens Kommun har en övergripande långsiktig strategi för att skapa och vidareutveckla ”vi-känslan” inom den kommunala organisationen. Under många har år har man jobbat under namnet Relation Älvdalen. Hösten 2014 anordnades en mässa där all personal med stort engagemang visade upp sig och sin verksamhet för övriga kommunanställda. I samband med detta inleddes arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund samt värdeord för kommunen.

Som en fortsättning på det viktiga arbetet med att ta fram värdeord arrangerades under hösten ”Dialogen 2015”, en serie föreläsningar för medarbetare i kommunen. Föredragshållare var Mia Hultman som på ett inspirerande sätt talade om värderingar och förändringsprocesser. Värdeorden man kom fram till som ska spegla de kommunanställdas arbete är trygghet, respekt, kärlek och överraskande.

Kontaktcenter

För att ge dig som medborgare en snabbare och bättre service har ett kontaktcenter inrättats. På kontaktcenter hjälper personalen dig med alla dina frågor och ger dig all information och stöd du behöver för ditt ärende hos kommunen. Det blir enklare för dig som är boende, besökare eller företagare att komma i kontakt med Älvdalens kommun.

Utmaningar

Självklart har vi utmaningar. En av utmaningarna är att vända befolkningsutvecklingen. Vi måste bli fler i Älvdalens kommun. Ett arbete med att skapa ett attraktivare Älvdalen har inletts. För att få människor att vilja bo kvar i kommunen och för att locka till oss nya medborgare är det viktigt med attraktivitet både vad gäller fysisk miljö och den ”själsliga” miljön, dvs. andan och kulturen i bygden. Andan och kulturen finns redan, men behöver ständig näring. Vad gäller den fysiska miljön i våra tre tätorter finns potential och det är inom detta område som ett utvecklingsarbete har inletts.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197