Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

FRG (Frivilliga Resursgruppen)

FRG är det förkortade namnet på kommunens Frivilliga Resursgrupp. Den frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas, i utsatta lägen eller vid andra behov.

FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraorinärt har hänt, för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av engagerade medmänniskor. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Om man är intresserad kan man som invånare i Älvdalens kommun gå med i FRG. Det behövs många personer som vill engagera sig och vara med och hjälpa till vid olika händelser.

Vill du veta mer om FRG? Besök Civilförsvarsförbundets webbplats.

Har du frågor? Kontakta oss:

Civilförsvarsförbundet Älvdalen
Hagalundvägen 12 (Räddningstjänsten)
796 31 ÄLVDALEN

Mail: alvdalen@civil2.se

Telefon: 073-502 21 74

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197