Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Krisområden

Vi har alla ett gemensamt ansvar att vara beredda om det inträffar allvarliga händelser. Som invånare har du även ansvar för din egen säkerhet. Detta betyder att vi bör vara medvetna om att kriser och allvarliga händelser faktiskt inträffar.
Om det uppstår en kris är förberedelser A och O. Att vara väl förberedd är grunden för en lyckad krishantering

En allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning, därför är tiden en kritisk faktor och du tjänar mycket på att ha förberett dig. Är du väl förberedd är det lättare för dig att veta hur du kan klara dig under en allvarlig händelse och vad som gäller efteråt.

Här kan du läsa mer om Älvdalens kommuns olika krisområden och vad du kan göra för att förbereda dig.

Elavbrott

Hot mot dricksvatten

Värmebölja

Översvämning

Översvämning vid dammbrott

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197