Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Att jobba som Brandman

Här kan du läsa lite om hur det är att jobba som brandman och var man kan utbilda sig till brandman.

 

Av de som jobbar inom räddningtjänsten i Sverige är cirka 13 000 deltidsanställda av totalt 19 000 personer, resten c:a 6 000 är heltidsanställda.


Den utryckande personalen i Älvdalens Kommun är deltid-santälld och har jour var 4:e vecka. När brand-mannen inte är ute på utryckning eller övar så kan han befinna sig hemma eller på sitt ordinarie jobb och har alltid en person-sökare med sig.

Heltidansatälld brandpersonal i utryckningstjänst har huvudsakligen skifttjänstgöring och jobbar 42 eller 48 timmar/vecka. Mycket av arbetet som brandman handlar om att genomföra övningar och på andra sätt förbereda dig för en intensiv insats vid bränder och andra olyckor samt underhåll av utrustning och fysisk träning.

Det finns idag 66 deltidsanställda av dem är 10 kvinnliga brandmän.

Vid ett larm till räddningstjänsten i Älvdalens Kommun ska brandpersonalen vara på väg ut med brandbilen inom 5 minuter från det att person-sökaren har larmat. Detta gäller oavsett om det är mitt på dagen eller mitt i natten, vardag eller helgdag.

Brandmännen vet redan på väg ut till olycksplatsen vilka arbetsuppgifter de har under insatsen, till exempel pumpskötare, rökdykare, sjukvårdare och så vidare.   Vid en utryckning arbetar brandmännen i lag och har olika funktioner.Inom laget växlar man mellan de olika uppgifterna och som brandman ska du därför kunna såväl koppla och lägga ut slangar som köra och man-övrera räddningsfordon och hävare/maskinstege. Ett särskilt ansträng-ande och stressande moment är rök- och kemdykning, när brand-männen måste använda andningsapparater och ibland speciella dräkter som skydd mot farliga kemikalier.

Eftersom ingen insats är den andra lik måste brandmannen snabbt kunna hitta lösningar på praktiska problem, till exempel hur man ska ta sig igenom en låst dörr eller flytta en svårt skadad människa från en riskfylld plats. En brandman samarbetar med ambulanssjukvårdare, läkare, polis, andra räddningstjänster i vissa fall även kustbevakning och sjöräddning.

En del av räddningstjänstens utryckningar gäller bränder, men ofta gäller det nödlägen som trafikolyckor, utsläpp av kemiska ämnen, oljeläckage, haverier, ras, översvämningar, stormar och mycket annat. Uppgiften är alltid att i första hand att rädda liv.

Att jobb som brandman är både ett fysiskt och psykiskt ansträngande arbete. Ofta ska arbetet utföras under stress i kamp mot tiden. Eftersom jobbet är fysiskt krävande ingår konditionsträning i arbetet. Brandmännens kondition och hälsa kontrolleras regelbundet med hjälp av fystester och årlig läkarundersökning.
Att utbilda sig till brandman

MSB bedriver en eftergymnasial utbildning i SMO- skydd mot olyckor som är två år och leder till examen i räddnings- och säkerhetsarbete. Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Efter utbildningen har man möjlighet att arbeta som brandman inom den kommunala räddningstjänsten. Utbildningen kan också leda till andra arbeten inom räddnings- och säkerhetsområdet, i kommunal, statlig eller privat sektor.

För att komma in på utbildningen krävs att du utöver grundläggande högskole-behörighet har godkänt betyg i ämnena svenska B, engelska A, matematik A och samhällskunskap A. Du måste också ha körkort för personbil och vara simkunnig.
Du ska dessutom vara fullt frisk och klara ett rullbandstest, som kan genomföras på de flesta räddningstjänster runt om i landet. Mer information om rullbandstestet finns att läsa i ansökningshandlingarna. Du bör inte lida av höjdrädsla eller klaustrofobi.

Har du frågor om utbildning så kan du ringa Calle Jacobsson 0251-31198


Vidareutbildning

MSB anordnar också vidareutbildningarna som vänder sig till anställda inom kommunen som arbetar med säkerhetsarbete, tillsyn och kommunal räddningstjänst.

Utbildningar finns inom:

  • Samhällsinriktat säkerhetsarbete
  • Tillsyn och olycksförebyggande verksamhet
  • Räddningstjänst, utbildning som leder till att du kan vara räddningsledare ute på skadeplats

Programmen är uppdelade i flera kurser.


Vissa räddningstjänster har också dykverksamhet. För att få jobba som vattendykare inom räddningstjänsten krävs en speciell utbildning. Räddningsdykare utbildas i Stockholm och anordnas av Räddningsverkets skola i Rosersberg. Utbildningen är sju veckor lång och hålls två gånger om året, den leder till behörighet för certifikat A, lättdykarcertifikat med räddningsdykarkompetens.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197