Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Dammbrott


DEN HÄR INFORMATIONEN KOMMER FRÅN DIN KOMMUN. LÄS DEN OCH FUNDERA IGENOM VAD DU SKULLE GÖRA VID EN EVENTUELL KRISSITUATION.

DAMMBROTT KAN LEDA TILL ATT STORA OMRÅDEN SVÄMMAR ÖVER
Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.
Du har fått det här informationsbladet för att du bor i en kommun som skulle kunna påverkas om någon av länets större dammar skulle brista. Det här är en plan för vad du ska göra om det blir ett dammbrott som påverkar dig.

VAD HÄNDER VID ETT DAMMBROTT?
Vid ett dammbrott kommer inte någon flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen. Om Trängslet-dammen i Älvdalens kommun skulle brista tar det ungefär 1 timme innan det snabbt stigande vattnet når Åsen och 3 timmar innan vattnet når Älvdalens Kyrkby. Om det däremot skulle bli ett dammbrott i den betydligt mindre Åsdammen tar det runt 4 timmar. innan vattnet når Älvdalens Kyrkby, campingen, och då med betydligt lägre vattenstånd.
Vill du se hur området där du bor kan påverkas om en damm skulle gå sönder kan du titta närmare på
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/

SÅ FÅR DU REDA PÅ ATT EN DAMM HAR GÅTT SÖNDER
Vid en allvarlig olycka, som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten i vissa tätorter genom signalen ”Viktigt meddelande”. Om du hör flera 7 sekunder långa tutande signaler med 14 sekunders tystnad emellan betyder det att något allvarligt har hänt. Varningssignalerna låter i två minuter. När du hör varningssignalen ska du gå inomhus, slå av ventilation, stänga fönster och lyssna på radions P4. Du kan också få information på text-tv om vad som har hänt och vad du ska göra om du är i riskområdet.

UTRYMNING I RISKOMRÅDET
Om det skulle bli en översvämning på grund av ett dammbrott är det bra om räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt kan få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.
Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där. Mer information om var din utrymningsstation ligger hittar du i den här foldern.
Du som bor i riskområdet och inte kan ta dig till utrymningsstationen får information om hur du får hjälp i radions kanal P4 i Viktigt meddelande till allmänheten.

MEDDELANDE TILL ALLMÄNHETEN
VIKTIGT Om du hör signalerna för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska du:
Gå inomhus
Stänga alla fönster och dörrar och stänga av ventilationen.
Lyssna på radions kanal P4.
Fyra gånger om året, första måndagen i månaden klockan 15.00, testas signalen.

DIN UTRYMNINGSSTATION LIGGER HÄR:
Alla som bor söder om Trängsletdammen i Älvdalens kommun beger sig till utrymningsstationen Evertsbergs bygdegård och Evertsbergs gamla skola. Du som inte själv kan transportera dig dit, kommer att få hjälp med transport. Mer information om uppsamlingsplatser finns här!

UTRYMNING AV SKOLOR OCH ANNAN KOMMUNAL VERKSAMHET
Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

INFORMATION
För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via Radio Dalarna-P4, samt på kommunens webbsida, www.alvdalen.se
Information finns också på Dalarnas kriswebb


FRÅGOR & SVAR

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?
Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?
Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en utrymningsstation om läget är akut.

Hur ska jag göra med min sjuka gamla mor ?
Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens informationscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?
Ja.

Kan jag hjälpa till med något?
Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens informationscentral.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?

Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.

Kan det vara farligt i riskområdet?
Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar.

Vill du ha mer information om beredskapen kring dammbrott?
Kommunens broschyr om dammbrott som pdf, klicka här!

Ovanstående kartbild som pdf, klicka här!

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197