Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

IVPA


Bil 7060 Älvdalen

Bil 7260 Idre

Bil 7360 Särna

Vad är IVPA ?

 

 

IVPA betyder I Väntan På Ambulans.

Det innebär, kommunen har sjukvårds-avtal med landstingen att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS alarm bedömmer att snabb hjälp måste till den sjuke eller där det tar lång tid för ambulans att nå fram till den hjälpbehövande.

IVPA är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp. Räddningstjänstens personal har särskild utbildning för uppdraget och de har delegation av läkare samt tystnadsplikt.

 

I Kommunen finns det nu en väl fungerande IVPA.
Två sjukvårds utbildade brandmän rycker ut i bil utrustad med
förstahjälpen-väska, syrgas samt en deffibrillator. 

Älvdalen kommer med 7060. I Särna åker 7360 och i
Idre heter bilen 7260.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197