Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skydd i hemmet

Brandsläckare
Om olyckan är framme och det börjar brinna är det viktigt att ha släckutrustning hemma. Speciellt då här i vår kommun där avstånd till räddningstjänst kan vara stora, och det krävs en snabb insats av dig för att släcka eller begränsa skadorna vid brand.

Alternativ till handbrandsläckare är villabrandslang eller trädgårdsslag med snabbkoppling. Fördelen med slang är obegränsad tillgång till vatten, nackdelen att det ofta går längre tid innan släckningen börjar.

 

Brandvarnare

Från och med den 1 januari 2002 skall alla bostäder ha minst en fungerande brandvarnare. 

Checklista - brandskydd i hemmet

 • Bostaden ska ha fungerande brandvarnare. Byt batterier varje år
 • Byt ut trasiga elkablar och elkontakter och se till att de inte ligger i kläm
 • Byt ut blinkande lysrör. Elfel är den vanligaste brandorsaken i bostäder
 • Ha aldrig levande ljus på TV:n
 • Den som tänder ett ljus ansvarar för att släcka det
 • TV:n ska stå fritt. Slå av TV:n med strömbrytaren på apparaten - inte med fjärrkontrollen
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen
 • Dra ur kontakten till kaffebryggare och brödrost när de inte används
 • Förvara inte brandfarliga varor i källare eller på vind
 • Filter och spisfläkt ska vara fria från fett
 • Lagra inte skräp och tidningar i trapphus, källare eller på vind Risk för anlagd brand
 • Dörrar till källare och vind ska vara låsta
 • Sopluckor ska vara stängda för att hindra att trapphuset rökfylls vid en brand i soprummet
 • Säkerhetsavstånd från container på gården till närmaste byggnad är fyra meter för täckt container och sex meter för öppen container
 • Fastighetsägaren ansvarar för brandskyddet i fastigheten Gäller både flerbostadshus och småhus

 Läs mer om brandvarnare !

 Läs mer om brandsläckare !

 

  Titta på länk nedan hur du kan skapa ett 

  Brandsäkert Hem

   

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197